Poradnik Przedsiębiorcy

Fundusz Pracy za pracownika skierowanego z urzędu pracy

Czy to prawda, że za stażystkę, którą przyjęłam do pracy po stażu na podstawie skierowania z urzędu pracy, nie muszę płacić na Fundusz Pracy?

Izabela, Ostrów Wielkopolski

 

Pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i FGŚP przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Osoba ta musi zostać skierowana do pracy przez powiatowy urząd pracy.

Okres 12-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę.