Poradnik Przedsiębiorcy

Telefon prywatny a koszt uzyskania przychodu

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczam się na księdze przychodów i rozchodów, jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mogę do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć faktury za telefon prywatny, na który zawarłem umowę jeszcze przed założeniem firmy? Telefon służy do wykonywania rozmów służbowych.

Radek, Polkowice

 

W opisanej przez Pana sytuacji konieczne będzie udokumentowanie za pomocą bilingu rozmów wykonywanych za pomocą tego telefonu oraz wskazanie, które z nich miały charakter firmowy. W takim wypadku do kosztów uzyskania przychodu może Pan zaliczyć jedynie wydatki poniesione na wykonywanie rozmów służbowych.

Proszę przy tym pamiętać, iż w związku z tym, że umowę zawarł Pan jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności, zaliczeniu do kosztów firmowych nie będzie podlegać opłata abonamentu za telefon prywatny.