0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uzasadnienie złożenia korekty - brak obowiązku od stycznia 2016!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wynika z prezydenckiego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, składając korektę deklaracji podatkowej, uzasadnienie złożenia korekty nie będzie już obowiązkowe. Zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie na początku 2016 roku.

Kiedy należy złożyć korektę deklaracji i uzasadnienie złożenia korekty?

Przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć korektę deklaracji podatkowej w sytuacji, gdy deklaracja pierwotna:

  • zawiera znaczne błędy formalne, które nie wpływają na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy czy kwoty zwrotu, jednak powoduje trudności w identyfikacji składającego deklarację (np. brak podpisu składającego);
  • zawiera błędy rachunkowe przyczyniające się do zmiany wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy czy kwoty zwrotu.

Dobrowolnie skorygowana przez podatnika deklaracja powoduje przede wszystkim zaniechanie ukarania za przestępstwo skarbowe. Jednak w tej sytuacji korekta powinna zostać złożona wraz z zapłatą za zaległość podatkową.  

Korekta deklaracji a kontrola podatkowa

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że w niektórych sytuacjach złożona korekta będzie bezskuteczna. Dotyczy to sytuacji, gdy korekta deklaracji VAT zostanie złożona podczas postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej, kiedy dotyczy okresu objętego postępowaniem/kontrolą. Ustawodawca bowiem uniemożliwił złożenie korekty w takiej sytuacji. Jednak nie ma przeciwwskazań, aby skorygować deklarację za okres, który nie podlega kontroli ani postępowaniu podatkowemu.

Uzasadnienie złożenia korekty według regulacji obowiązujących do końca 2015 roku

Zgodnie z obowiązującym art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji, do której należy dołączyć pisemne uzasadnienie złożenia korekty. Tym samym, aby sporządzona korekta odniosła skutek powinna zostać złożona razem z uzasadnieniem, czyli wyjaśnieniem powodów zamieszczenia w korekcie błędnych danych. Deklaracje mogą być wielokrotnie korygowane. Możliwa jest również korekta już wcześniej skorygowanej deklaracji.

Uzasadnienie złożenia korekty według regulacji obowiązujących od 2016 roku

W uzasadnieniu do projektu ustawy zostało wskazane, że obowiązkowe uzasadnienie złożenia korekty jest trudne do wyegzekwowania. Brak uzasadnienia złożenia korekty nie powoduje bowiem, że sama korekta nie wywołuje skutków prawnych. W takiej sytuacji organ podatkowy może wezwać podatnika do uzupełnienia skorygowanej deklaracji. W przypadku, gdy braki nie zostaną uzupełnione, konieczne będzie wszczęcie postępowania wyjaśniającego oraz ewentualnie wydanie decyzji określającej prawidłową wysokość tego zobowiązania. Zdaniem autorów projektu jest to niepotrzebna biurokracja.

Zmiana ordynacji podatkowej zakłada, że wraz z początkiem 2016 roku korekta deklaracji nastąpi poprzez złożenie korygującej deklaracji. Jednocześnie zostanie wprowadzona zasada pozwalającą na złożenie korekty, do której będzie można dołączyć uzasadnienie złożenia korekty, lecz będzie to zależało od woli samego podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów