0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta deklaracji VAT-7 a następny okres rozliczeniowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Została sporządzona korekta deklaracji VAT-7 za kwiecień 2017 r. W związku z korektą zmianie uległa kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Czy w tej sytuacji muszę również korygować deklarację VAT za wrzesień i październik, w których również została wykazana kwota do przeniesienia?

Joanna, Kołobrzeg

 

Podatnik, który stwierdzi, że deklaracja VAT zawiera błąd, powinien skorygować pierwotnie sporządzoną deklarację. Jednocześnie należy pamiętać, że możliwość korygowania złożonych deklaracji podatkowych w niektórych przypadkach ulega zawieszeniu. Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy o KAS, korekta deklaracji VAT-7 może zostać złożona podczas trwania kontroli wyłącznie w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

W przedmiotowej sprawie wystąpił błąd w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2017 r. Zarówno w deklaracji za ten okres, jak i w kolejnych została wykazana kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Korekta deklaracji VAT-7 za kwiecień powoduje konieczność skorygowania również deklaracji VAT-7 za miesiące następne. Obowiązek ten wynika z konstrukcji deklaracji VAT-7. Modyfikacja kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, która została wykazana w poz. 58 deklaracji VAT-7 za kwiecień, powoduje zmianę poz. 40 w deklaracji VAT-7 za maj (kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji), a tym samym zmianie ulega także kwota do przeniesienia.

Zmiana kwoty do przeniesienia na następny miesiąc powoduje konieczność korekty kolejnej deklaracji VAT. Przy czym korekty należy sporządzać aż do momentu rozliczenia powstałej nadwyżki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów