0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - co warto wiedzieć o WSTO?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z 1 lipca 2021 roku w życie weszła zmiana ustawy o VAT dotycząca tzw. e-handlu międzynarodowego. Podstawowym celem zmian jest implementacja przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących zasad opodatkowania sprzedaży towarów na odległość oraz usług świadczonych klientom końcowym w UE, tzw. pakiet VAT e-commerce. Zmiany te mają charakter rewolucyjny i zmieniają sposób rozliczeń e-commerce. Sprawdź jak po zmianach wygląda wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość.

Poprzednie zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej

W stanie prawnym obowiązującym do końca czerwca zasady rozliczania VAT przez podatników dokonujących sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami były uregulowane w art. 23 i 24 ustawy o VAT. Rozróżnialiśmy dwa rodzaje sprzedaży wysyłkowej:

 1. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju – która występuje w przypadku, gdy miejscem wysyłki towaru jest terytorium Polski, a miejscem przeznaczenia – terytorium innego państwa członkowskiego UE, oraz

 2. sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju – która występuje w sytuacji odwrotnej, tj. w przypadku, gdy miejscem wysyłki towaru jest terytorium innego państwa członkowskiego UE, a miejscem przeznaczenia – terytorium Polski.

Powyższa sprzedaż mogła podlegać opodatkowaniu w Polsce pod warunkiem nieprzekroczenia określonych limitów. Co istotne, były one ustalane przez każde państwo indywidualnie. W Polsce limit ten wynosił 160 000 zł. Po ich przekroczeniu sprzedaż należało rozliczać w państwie przeznaczenia, czyli podatnik musiał rejestrować się w innym państwie jako podatnik VAT.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość - nowe zasady opodatkowania

Jedną z podstawowych zmian, jaka wejdzie w życie od 1 lipca 2021 roku, jest zmiana wysokości limitu sprzedaży wysyłkowej, od którego przekroczenia zależeć będzie to, w którym kraju dana dostawa będzie opodatkowana, tj. czy będzie ona opodatkowana VAT w kraju wysyłki towaru, czy w kraju przeznaczenia. Limit ten:

 1. zostanie ujednolicony na poziomie całej UE i wynosić będzie 10 000 euro netto;

 2. będzie miał zastosowanie także w przypadku sprzedaży wysyłkowej wyrobów akcyzowych;

 3. będzie obejmował całą sprzedaż dokonywaną przez dany podmiot na rzecz konsumentów z innych krajów UE, tj. będzie liczony sumarycznie dla wszystkich takich dostaw, nie zaś – jak to ma miejsce obecnie – osobno dla każdego kraju;

 4. obejmuje także podmioty, które dokonują na rzecz konsumentów z innych krajów UE zarówno dostawy towarów, jak i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

Limit będzie więc obejmował zarówno wartość dostarczanych towarów, jak i wartość świadczonych usług. 

Przykład 1.

Podatnik dokonuje sprzedaży towarów do krajów Unii Europejskiej. Ich odbiorcami są osoby fizyczne. Dotychczas nie musiał się on rejestrować w żadnym z krajów Unii Europejskiej. Ogólna wartość sprzedaży do nich wynosi około 175 000 euro. Czy w takiej sytuacji podatnik będzie musiał odmiennie rozliczać podatek?

Tak, w tym przypadku podatnik przekroczył kwotę 10 000 euro. W przeciwieństwie do obowiązującego dotychczas limitu 35 000 euro lub 100 000 euro nie dotyczy on każdego kraju oddzielnie, lecz powinien być odnoszony do całkowitej wartości dostaw dokonanych przez spółkę na rzecz konsumentów z krajów innych niż Polska. W związku z tym od 1 lipca do dostaw dokonywanych na rzecz tych konsumentów podatnik będzie zobowiązany pobierać VAT według stawek obowiązujących w kraju przeznaczenia. 

Przykład 2.

Podatnik dokonuje sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej towarów do osób fizycznych. Sprzedaż odbywa się głównie do odbiorców krajowych. Podatnik w lipcu dokonał sprzedaży na rzecz kilku osób fizycznych z Niemiec. Jej wartość wyniosła 6500 euro. Czy w takiej sytuacji będzie on obowiązany rozliczać podatek VAT w Niemczech?

W tym przypadku podatnik będzie rozliczał podatek na dotychczasowych zasadach, czyli w Polsce. Wartość sprzedaży w tym przypadku nie przekracza kwoty 10 000 euro. 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że obniżenie oraz ograniczenie limitu sprzedaży wysyłkowej spowoduje, że znacznie większa liczba podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową towarów w ramach UE będzie zobowiązana do opodatkowania swoich dostaw VAT obowiązującym w kraju przeznaczenia towaru. 

Co podatnik winien zrobić po przekroczeniu limitu?

Wielu podatników obecnie będzie obowiązana do zmian związanych z wysyłką towarów dla konsumentów osób fizycznych do krajów Unii Europejskiej. 

Podatnik, który przekroczy limit w wysokości 10 000 euro, ma do wyboru dwa sposoby rozliczenia podatku.

Pierwszy z nich to dokonanie rejestracji do podatku VAT w każdym kraju, w którym podatnik ma nabywców. Po niej będzie on rozliczał podatek VAT w tym kraju. Będzie więc obowiązany składać deklaracje i płacić VAT należny bezpośrednio do organów podatkowych tego państwa.

Drugi sposób to możliwość rejestracji do procedury One Stop Shop, to znaczy płacić od ww. dostaw VAT według stawki obowiązującej w kraju przeznaczenia, ale rozliczać go za pośrednictwem polskich organów podatkowych.

Sprzedaż wysyłkowa za pośrednictwem aplikacji ułatwiający dostawy towarów

W praktyce podatnicy, dokonując sprzedaży do innych krajów, zazwyczaj korzystają z aplikacji. Są to aplikacje (platformy), których właściciel ułatwia sprzedaż podatnikom. Korzystają oni z nich, ponieważ mogą w ten sposób łatwiej dotrzeć do odbiorców, a także jest to najtańsza forma stworzenia platformy sprzedaży internetowej.

W przypadku dostaw za pośrednictwem takiej platformy przyjmuje się fikcję prawną, że:

 • nabyła ona towary (dostawa towarów B2B między platformą a sprzedawcą, który faktycznie sprzedaje te towary do konsumenta);

 • dokonała ona dostawy tych towarów (dostawa towarów B2C między platformą a konsumentem, który faktycznie nabywa te towary).

W przypadku, gdy właściciel platformy nie ułatwia sprzedaży zgodnie z rozporządzeniem UE, nie ma obowiązku rozliczana podatku VAT od dostawy na rzecz konsumentów.

Powyższe warunki wynikające z rozporządzenia to:

 • właściciel platformy nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których podstawie dokonywana jest dostawa towarów;

 • właściciel platformy nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością;

 • właściciel platformy nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

Podsumowując, podatnicy obecnie muszą bardziej pilnować limitów sprzedaży do konsumentów z Unii Europejskiej. Co istotne, po przekroczeniu nie ma obowiązku rejestracji w innych krajach UE. Podatnik będzie mógł zarejestrować się do procedury One Stop Shop i rozliczać wszystkie podatki w Polsce. Powyższe rozwiązanie jest bardzo korzystne, ponieważ podatnik może zaoszczędzić znaczne środki związane z rozliczeniem podatku VAT. Rozliczanie podatku w jednym kraju nie powoduje, że nie ma on konieczności szukania firm rozliczających podatek w każdym kraju i nie musi ponosić w każdym z nich kosztów związanych z rozliczaniem podatku. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów