0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta kosztów - koniec pomniejszania kosztów o niezapłacone wydatki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wprowadzona w 2013 roku korekta kosztów w związku z nieopłaceniem wydatków w terminie po 3 latach odejdzie w zapomnienie. Ustawa zmieniająca przepisy, które dostarczyły zarówno przedsiębiorcom, jak i księgowym wiele dodatkowej i żmudnej pracy została podpisana przez prezydenta.

Korekta kosztów - o czym mowa?

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym, które weszły w życie 1 stycznia 2013 roku,  ograniczają możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków, które nie zostały zapłacone. Obecnie przedsiębiorca zobowiązany jest do pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów w KPiR o kwotę wynikającą z nieuregulowanych wydatków. Korekta kosztów powinna zostać dokonana:

  • dla wydatków z terminem płatności krótszym niż 60 dni - w okresie, w którym upływa 30 dzień po terminie płatności, określonym na fakturze;

  • dla wydatków z terminem płatności dłuższym niż 60 dni - w okresie, w którym upływa 90 dzień od daty ujęcia wydatku w kosztach (nawet jeżeli termin płatności jeszcze nie upłynął).

Jeżeli wydatek nie zostanie opłacony, po przekroczeniu ustawowego terminu przedsiębiorca zobowiązany jest pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z nieopłaconych, a wcześniej zaksięgowanych wydatków. Dodatkowo, gdy w danym okresie brakowało kosztów na ich pomniejszenie, należało zwiększyć przychód.

Korekta kosztów - zmiany prawa znoszące korektę związaną z nieopłaconymi wydatkami

Podpisana przez prezydenta ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw uchyla art. 24d. Od 1 stycznia 2016 nie będzie zatem konieczności pomniejszania kosztów o niezapłacone w ustawowym terminie wydatki. Nie oznacza to jednak, że już teraz można zapomnieć o rozliczaniu płatności, związanych z wydatkami. Podatnicy muszą bowiem wiedzieć, że okres przedawnienia w podatkach to 5 lat. Zatem organy skarbowe jeszcze przez kolejne lata (mimo zmiany przepisów) mogą poddawać kontroli księgę za 2013, 2014 i 2015 rok - w ich przypadku korekta kosztów obowiązywała.  

Korekta kosztów - przepisy przejściowe w przypadku wydatków nieopłaconych w terminie

Ustawodawca przewidział w przepisach odniesienie do okresu przejściowego. Jeżeli podatnik do końca grudnia 2015 będzie lub był na mocy obecnie obowiązujących przepisów zobowiązany do pomniejszenia kosztów o niezapłacone w ustawowym terminie wydatki, po ich opłaceniu w 2016 roku będzie mógł ponownie zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.

Przykład 1.

Przedsiębiorca 14 listopada 2015 roku kupił komputer. Faktura wystawiona została z datą:

  • data wystawienia: 14.11.2015
  • data sprzedaży: 14.11.2015
  • termin płatności: 14 dni (do 28.11.2015)

Zapłaty za fakturę dokonał 14 stycznia 2016 roku.

Ponieważ termin płatności jest krótszy niż 60 dni, a 30 dzień po terminie płatności przypada na grudzień 2015, w grudniu konieczna będzie korekta kosztów o wartość (netto w przypadku czynnych podatników VAT) niezapłaconej faktury za zakup laptopa. Następnie z uwagi na to, że zapłatę uiszczono w styczniu, to w tym właśnie okresie, podatnik ponownie ujmie w kosztach fakturę za zakup laptopa.  

Przykład 2.

Przedsiębiorca w październiku (10.10.2015) zakupił materiał do realizacji usługi. Sprzedawca określił na wystawionej fakturze:

  • data wystawienia: 10.10.2015
  • data sprzedaży: 10.10.2015
  • termin płatności: 4 m-ce (10 luty 2016)

Ponieważ ustawowy termin na korektę kosztów (czyli 90 dni od daty wystawienia faktury-ujęcia w kosztach podatkowych) przypadłby na styczeń 2016 roku przedsiębiorca w związku ze zmianą przepisów (uchylono art. 24d) nie jest zobowiązany do pomniejszania kosztów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów