0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS przez organ ewidencyjny

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W obecnym stanie prawnym przy założeniu działalności gospodarczej, samodzielnie należy przekazać do ZUS-u zgłoszenie siebie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz ewentualnie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jednak od połowy przyszłego roku przedsiębiorca, który będzie dokonywał zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej we wniosku w CEIDG, dokona również zgłoszenia do ZUS-u jako osoba ubezpieczona. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak będzie wyglądać zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń - obecne przepisy

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, niezależnie od jej rodzaju, podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Obowiązkowa jest również składka na ubezpieczenie zdrowotne. Z kolei ubezpieczenie chorobowe u osób prowadzących działalność gospodarczą ma charakter dobrowolny. Podlega się mu od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, jednak nie wcześniej niż od dnia zgłoszenia wniosku. Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS dokonywane jest na deklaracji ZUS ZUA - deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby ubezpieczonej lub deklaracji ZUS ZZA - deklaracji zgłoszeniowej jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń należy dokonać w terminie 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeń, a więc od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności.

Ważne!

Obowiązek ubezpieczeń powstaje w chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ciągu 7 dni od tej daty trzeba się zgłosić do ZUS-u jako osoba ubezpieczona.

Samo rozpoczęcie działalności gospodarczej i wpis do CEIDG nie jest równoznaczny z zgłoszeniem się do ZUS-u jako osoba ubezpieczona na druku ZUS ZUA/ ZZA. Dane zawarte w formularzu CEIDG-1 są przekazywane do ZUS-u, który następnie na ich podstawie sporządza za przedsiębiorcę zgłoszenie jedynie jako płatnik składek na formularzu ZUS ZFA. Zgłoszenia się jako osoby ubezpieczonej należy dokonać we własnym zakresie.

Dokonując zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS, nie ponosi się żadnych kosztów rejestracji.

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS przez organ ewidencyjny - nowe zasady

Na mocy ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS będzie można dokonać bezpośrednio przez organ ewidencyjny. Pozwoli to uniknąć dodatkowych formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość przekazania przez przedsiębiorcę będącego płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG danych do sporządzenia:

  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,

  • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

  • zmiany danych wykazanych w ww. zgłoszeniach oraz

  • zgłoszenia wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.

Ważne!

Organ ewidencyjny dokona nie tylko zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS lub wyrejestrowania z ubezpieczeń. Również na wniosek przedsiębiorcy będzie można dokonać zgłoszenia członka rodziny na druku ZUS ZCNA przez organ ewidencyjny.

Należy zaznaczyć, że zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń nie będzie odbywało się samodzielnie przez niego w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej na druku zgłoszeniowym ZUS ZUA/ZZA.

Ustawa zmieniająca weszła w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 19 maja 2016 r., jednakże zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń ZUS za pośrednictwem organu ewidencyjnego w sposób określony powyżej będzie można dokonywać po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli dopiero od 20 maja 2017 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów