Poradnik Przedsiębiorcy

Faktury w formie elektronicznej a zgoda na ich otrzymywanie

Chcielibyśmy wysyłać klientom faktury w formie elektronicznej. W jakiej formie musimy otrzymać akceptację odbiorcy faktury?

Anna, Wołów

 

Przedsiębiorca musi uzyskać akceptację od każdego nabywcy, któremu zmierza wystawiać faktury w formie elektronicznej. Jednak nie ma potrzeby uzyskania  takiej zgody w formie pisemnej czy elektronicznej. Przepisy nie przewidują żadnych szczególnych wymogów dotyczących formy i treści takiej akceptacji.

Oznacza to, że można tego dokonać w dowolny sposób. W praktyce wystarczy, że strony umówią się ustnie na przesyłanie faktur elektronicznie. Zapłata należności wynikającej z faktury elektronicznej również może stanowić taką akceptację.