Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo pracy

2016-10-14

Prawo pracy

Zadaniowy czas pracy dla jednego pracownika a zasada równego traktowania w zatrudnieniu

zadaniowy czas pracy Zadaniowy czas pracy? Czy jeżeli w firmie obowiązuje regulamin pracy, pracodawca ma prawo do jego zastosowania w stosunku do jednego pracownika? Czy może będzie to naruszeniem zasady równego traktowania? Dowiedz się, czytając nasz artykuł. czytaj dalej
2016-10-12

Prawo pracy

Wynagrodzenie z umowy o pracę w kwocie netto lub brutto

wynagrodzenie z umowy o pracę Ustalenie wynagrodzenia jest elementem obowiązkowym każdej zawieranej umowy o pracę obok określenia rodzaju, miejsca, wymiaru czasu pracy i terminu jej rozpoczęcia. Dowiedz się, jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie z umowy o pracę! czytaj dalej
2016-10-12

Prawo pracy

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

urlop okolicznościowy Każdy pracownik w związku z ważnym wydarzeniem, może skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego. Za te dni zachowuje prawo do wynagrodzenia. Przeczytaj, jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy! czytaj dalej
2016-10-11

Prawo pracy

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników

obowiązki pracodawcy Obowiązki pracodawcy w wielu przypadkach są uzależnione od liczby zatrudnianych pracowników. Kluczowe jest zatrudnienie na poziomie 20 pracowników. Przeczytaj, z jakimi dodatkowymi obowiązkami wiąże się przekroczenie tego progu! czytaj dalej
2016-10-11

Prawo pracy

Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r.

Jakie zmiany w dokumentacji pracowniczej nastąpiły po znowelizowaniu przepisów oraz jakie dokumenty powinny się znaleźć w części B akt osobowych pracownika? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej
2016-10-10

Prawo pracy

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników

obowiązki pracodawcy Jakie są obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników? Czy badania wstępne i szkolenie BPH są niezbędne przy zatrudnianiu pracowników? Co zawierają akta osobowe? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej
2016-10-07

Prawo pracy

Dokumentacja kadrowa a najczęściej popełniane błędy

dokumentacja kadrowa Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz przechowywać akta osobowe pracowników. W tym celu niezbędna jest dobrze prowadzona dokumentacja kadrowa. Sprawdź jakich błędów należy unikać! czytaj dalej
2016-10-07

Prawo pracy

Szkodliwe warunki pracy - wszystko co warto wiedzieć

szkodliwe warunki pracy - klasyfikacja W niektórych przypadkach środowisko pracy może być szkodliwe dla pracownika. Nie należy jednak mylić szczególnych warunków pracy i szkodliwych warunków pracy. Czy wiesz w jaki sposób klasyfikuje się szkodliwe warunki pracy? Sprawdź! czytaj dalej
2016-10-06

Prawo pracy

Monitoring w miejscu pracy - co na to przepisy?

monitoring w miejscu pracy Monitoring stał się częścią naszej codzienności. Nikogo nie dziwią już kamery na skrzyżowaniach, ulicach, w środkach komunikacji, miejscach publicznych. Sprawdź, co mówi prawo o monitoringu w miejscu pracy. czytaj dalej
2016-10-05

Prawo pracy

Zatrudnianie rodziny a składki ZUS

zatrudnianie rodziny Zatrudniasz lub zamierzasz zatrudnić w swojej firmie członka rodziny? Jest to bradzo powszechne zjawisko. Sprawdź, jak w takiej sytuacji należy rozliczać składki ZUS! czytaj dalej
2016-10-05

Prawo pracy

Sposób rozwiązania umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

prawo do zasiłku dla bezrobotnych Zobacz, jak powiązany jest sposób rozwiązania umowy o pracę z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. czytaj dalej
2016-10-05

Prawo pracy

Zwolnienie lekarskie - kontrola pracownika

kontrola pracownika na zwolnieniu Bierzesz zwolnienie lekarskie? Możesz być skontrolowany! Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2016-10-04

Prawo pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

kontrola państwowej inspekcji pracy PIP ma prawo skontrolować każdego pracodawcę pod względem legalności i prawidłowości zatrudniania pracowników. Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Pracy? Czy jest zapowiedziana? Odpowiedzi na te [pytania znajdziesz w naszym artykule. Przeczytaj! czytaj dalej
2016-10-03

Prawo pracy

Komu przysługuje urlop uzupełniający?

urlop uzupełniający Wielu pracowników frapuje zagadnienie urlopu uzupełniającego - kto i kiedy ma do niego prawo, czy udzielany jest proporcjonalnie do czasu, który pozostał do końca roku? Przeczytaj i sprawdź na jakich zasadach udzielany jest urlop uzupełniający! czytaj dalej
2016-10-03

Prawo pracy

Staż dla osób bezrobotnych

Staż dla osób bezrobotnych Staż kierowany jest przez urzędy pracy do osób bezrobotnych. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, natomiast kierującym na staż jest starosta na wniosek pracodawcy. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2016-10-03

Prawo pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego

wypowiedzenie umowy o pracę a wiek emerytalnych Czy osiągnięcie wieku emerytalnego jest wystarczającym powodem wypowiedzenia umowy o prace? jakie jest orzecznictwo sądów w tej sprawie? Przeczytaj o dowiedz się więcej! czytaj dalej
2016-09-28

Prawo pracy

Zajęcie wynagrodzenia pracownika przez komornika

zajęcie wynagrodzenia Przedsiębiorca zatrudniający pracownika może spotkać się z różnymi sytuacjami. Częstą i dość skomplikowaną kwestią są zajęcia komornicze wynagrodzeń pracowniczych. Jak to prawidłowo rozliczyć? Kwestie te zostaną wyjaśnione w tym oto artykule! czytaj dalej
2016-09-28

Prawo pracy

Jak wypłacać wynagrodzenie pracownikowi?

Jak wypłacać wynagrodzenie? W dobie wirtualnego pieniądza większość pracowników przyzwyczajona jest, że wynagrodzenie wpływa na konto bankowe. Nieliczni wiedzą, że istnieją również inne formy przekazywania wynagrodzenia, co więcej - to nie przelew jest tą podstawową. czytaj dalej
2016-09-27

Prawo pracy

Jak prowadzić listę obecności i ewidencję czasu pracy?

lista obecności i ewidencja czasu pracy Przedsiębiorca zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę jest zobowiązany także do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 1 Kodeksu pracy: czytaj dalej
2016-09-23

Prawo pracy

Interwencja inspektora pracy w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych

Kiedy interwencja inspektora pracy jest możliwa? Czy jest to zależne od formy zatrudnienia pracownika? Gdzie brak zapłaty wynagrodzenia może zgłosić pracownik? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w naszym artykule! Sprawdź! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Jakie składki ZUS należy opłacać w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę osobę posiadającą prawo do emerytury?
Zobacz odpowiedź eksperta