0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

COVID-19 to choroba zawodowa!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik, który jest niezdolny do pracy przez chorobę zawodową, może otrzymać świadczenia z ZUS. Czy COVID-19 to choroba zawodowa? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

Choroba zawodowa 

Kodeks pracy podaje definicję choroby zawodowej. W przypadku jej rozpoznania pracodawca powinien dokonać odpowiednich kroków, w tym np.: 

 • ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą,

 • przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej, 

 • zapewnić realizację zaleceń lekarskich.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że COVID-19 jest chorobą zakaźną, która może zostać uznana za chorobę zawodową. Sanepid jest organem uprawnionym do stwierdzenia choroby zawodowej i to on wydaje odpowiednią decyzję w tym zakresie. 
COVID-19 może stanowić chorobę zawodową, warunkiem jest jednak, że zachorowanie nastąpiło w warunkach narażenia zawodowego!

Świadczenia z ZUS a COVID-19 

Pracownikowi, który ma stwierdzoną chorobę zawodową, przysługują różnorakie świadczenia z ZUS. Ich katalog został wymieniony w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pracownikowi, który cierpi na chorobę zawodową, przysługują następujące świadczenia: 

 • zasiłek chorobowy,

 • świadczenie rehabilitacyjne,

 • zasiłek wyrównawczy,

 • jednorazowe odszkodowanie,

 • renta z tytułu niezdolności do pracy,

 • renta szkoleniowa,

 • renta rodzinna,

 • dodatek do renty rodzinnej, 

 • dodatek pielęgnacyjny,

 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. 

Warto nadmienić, że zasiłek chorobowy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową wynosi 100%. W przypadku zleceniobiorców oraz pracowników, którzy nie mają opłacanych składek wypadkowych świadczenia nie przysługują. 

COVID-19 to choroba zawodowa – podsumowanie

COVID-19 może zostać uznany za chorobę zawodową, jeśli wystąpi w warunkach narażenia zawodowego. Jeśli inspektorat wyda decyzję, że dany pracownik ma chorobę zawodową, wówczas może się on starać o wiele świadczeń z ZUS. Jeśli decyzja ta będzie negatywna, pracownik ma 30 dni na to, aby się od niej odwołać.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów