0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód osobowy o wartości poniżej 10.000 zł - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam w planach zakup samochodu osobowego od osoby prywatnej - w oparciu o umowę sprzedaży, w cenie poniżej 10.000 zł. Będę go używał wyłącznie na potrzeby mojej firmy. Zatem, czy muszę zaliczyć nowy pojazd do środków trwałych?

Damian, Kraków

 

Jeśli nowy samochód osobowy o wartości poniżej 10.000 zł będzie używany tylko w przedsiębiorstwie przez okres dłuższy niż rok, najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z ustawą o PIT zalicza się do nich, między innymi: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu. Co więcej, w przypadku samochodu osobowego, którego wartość jest mniejsza niż 10.000 zł, istnieje możliwość dokonania jego jednorazowej amortyzacji. Potwierdzający ją odpis będzie można zakwalifikować do kosztów w tym samym miesiącu, w którym pojazd zostanie przekazany do użytkowania, lub w miesiącu kolejnym. Od tego momentu wszystkie wydatki dotyczące używania pojazdu będą zaliczane do kosztów przedsiębiorstwa - bez limitu.

Uwaga!

Wartość początkowa składników majątku uznawanych za środki trwałe obowiązkowo ujmowane w ewidencji środków trwałych została zwiększona z 3.500 zł do 10.000 zł od dnia 1 stycznia 2018 r. Zmiana dotyczy składników majątku przyjętych do używania po 31 grudnia 2017 r.

Natomiast, zgodnie z art. 23 ust. 46 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli samochód osobowy nie zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych, podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Ta ostatnia czynność pozwoli mu uwzględniać w kosztach wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu. Ewidencja przebiegu pojazdu (nazywana potocznie kilometrówką) ma na celu ustalenie limitów kosztów eksploatacji. Do tej granicy wszystkie wydatki dotyczące używania samochodu będzie można ująć w kosztach podatkowych. 

Dlatego, aby uchronić się przed dość kłopotliwym prowadzeniem kilometrówki, warto jedynie wprowadzić swój pojazd do ewidencji środków trwałych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów