0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy możliwy jest zwrot towaru osobie fizycznej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy możliwy jest zwrot towaru osobie fizycznej jeśli został kupiony przez internet? Czy wiek towaru jest jego wadą fizyczną i może być podstawą zwrotu?

Maria, Warszawa

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny (a co za tym idzie obowiązek przyjęcia zwrotu towaru przez sprzedawcę) przysługuje wyłącznie konsumentowi – czyli osobie fizycznej dokonującej czynności prawnej (w omawianym przypadku, umowy sprzedaży) z przedsiębiorcą.

W przypadku, w którym sprzedaży dokonuje osoba fizyczna niemająca statusu przedsiębiorcy, przepisy dotyczące uprawnień konsumentów nie mają zastosowania – kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia towaru.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że o prowadzeniu działalności gospodarczej, a tym samym uzyskaniu statusu przedsiębiorcy, nie decyduje złożenie wniosku o wpis do CEIDG, a wypełnienie ustawowych przesłanek – zorganizowany i zarobkowy charakter, wykonywanie działalności we własnym imieniu, ciągłość. Jeśli powyższe przesłanki zostały spełnione, to mimo że działalność nie została formalnie zgłoszona, osoba fizyczna dokonująca zakupu u takiego sprzedawcy może kwestionować, czy doszło do transakcji pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, czy też między konsumentem a przedsiębiorcą.

Odrębną kwestią są zaś ewentualne wady towaru. Wiek towaru nie jest jego wadą fizyczną, o ile kupujący został o nim poinformowany. W przypadku wprowadzenia klienta w błąd – np. zapewnieniu, że towar ma dziesięć lat, kiedy jego faktyczny wiek to 20 lat, mamy do czynienia z niezgodnością rzeczy sprzedanej z umową, czyli wadą fizyczną. Odpowiedź na zadane pytanie wymagałaby więc analizy treści umowy, jaka została zawarta między sprzedawcą a kupującym.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów