0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak chronić nazwę firmy w Polsce i za granicą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nazwa Twojej firmy jest ciekawa, oryginalna i wyróżnia Cię spośród konkurencji? Zgłoś ją do Urzędu Patentowego, by nikt Ci jej nie ukradł lub nie podszywał się pod działalność Twojej firmy, wykorzystując nazwę. Z tego artykułu dowiesz się, jak chronić nazwę firmy i jakie nazwy mogą zostać objęte ochroną.

Jakie nazwy firmy mogą zostać objęte ochroną?

Nazwa firmy powinna stanowić swego rodzaju znak towarowy, który wyróżnia przedsiębiorstwo spośród konkurencji. Co za tym idzie, nazwa powinna być oryginalna, łatwa do zapamiętania, dobrze przedstawiona graficznie – jako znak słowny lub połączony z kreacją graficzną (znak słowno-graficzny) stanowiącą część identyfikacji wizerunkowej firmy. Warto pomyśleć o objęciu ochrona nie tylko nazwy firmy, ale także znaków graficznych, którymi się posługuje.

„Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku”. (źródło: www.uprp.gov.pl).

By objąć ochroną nazwę firmy, nie może ona:

  • Być opisowa – „posługiwanie się oznaczeniami rodzajowymi lub opisowymi, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności”. Przykładem takiego opisowego znaku towarowego jest „dobre mleko”.
  • Składać się z oznaczeń, które pochodzą z języka potocznego albo są zwyczajowo używane w „uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych” np. „nylon”, „frappe”.
  • Wprowadzać w błąd, jeśli chodzi o pochodzenie, jakość lub charakter towaru np. „Ania ciastka bezglutenowe”, a w zgłoszonym wykazie towarów tego znaku są bułki i chleb, a nie ciastka bezglutenowe.
  • Zawierać godła, hymnu, barwy Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli zgłaszający nie przedstawi zgody właściwego organu państwa.

Pełen katalog przyczyn odmowy udzielenia prawa ochronnego znajduje się w ustawie Prawo własności przemysłowej art. 129 1. Dobrym pomysłem na stworzenie oryginalnej nazwy firmy jest szukanie połączeń słownych, które stanowią żartobliwą grę albo dobrze brzmią. Mogą to być także nazwy aluzyjne i sugerujące np. „ciepła podłoga” dla firmy oferującej maty grzejne.

Jak chronić nazwę firmy w Polsce i za granicą?

W Urzędzie Patentowym RP można zgłosić znak w systemie krajowym (ochrona na terenie RP). Jednak warto pomyśleć o szerszej ochronie i wybrać system regionalny (ochrona na we wszystkich krajach UE) zgodnie z procedurą rejestracji unijnych znaków towarowych. Można także wybrać system międzynarodowy tzw. system madrycki i zarejestrować znak w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Alicante lub w innych urzędach przyjmujących rejestrowanie takich znaków. (BTO w Beneluksie, ARIPO w Afryce).

Zanim złożysz zgłoszenie, sprawdź, czy nie ma w rejestrze znaków podobnych lub identycznych z tym, który chcesz zgłosić. Zajrzyj do: bazy znaków Unii Europejskiej, bazy znaków krajowych lub bazy znaków międzynarodowych. Ochronie mogą podlegać także nazwy domeny internetowej. Rejestracja nazwy firmy jako znaku towarowego zabroni konkurencji używania jej i podszywania się pod Twoją firmę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów