Poradnik Przedsiębiorcy

Usługi remontowe - opodatkowanie 8% stawką VAT?

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się świadczeniem usług budowlanych, pod pewnymi warunkami, mają prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%. Pytanie brzmi: kiedy usługi remontowe opodatkowane są 8% stawką VAT? Odpowiadamy na nie w poniższym artykule!

Kiedy usługi remontowe opodatkowane są 8% stawką VAT?

Co do zasady, stawkę 8% VAT stosuje się do:

- dostawy,
- budowy,
- remontu,
- modernizacji,
- termomodernizacji,
- przebudowy

obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W rozumieniu przepisów, budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, to:

  • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

  • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12,

  • obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Uwaga!

Ustawa o VAT mówi wprost, czego nie zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a mianowicie:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Budownictwo mieszkaniowe nieobjęte społecznym programem mieszkaniowym a stawka 8%

Obiekty budowlane, które nie zaliczają się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to właśnie:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

  • lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W sytuacji, gdy powierzchnia obiektu budowlanego przekracza ww. normy, wówczas obniżoną stawkę 8% można zastosować wobec tej części podstawy opodatkowania, która odpowiada udziałowi powierzchni obiektu kwalifikującej się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej obiektu.

Aby więc możliwe było zastosowanie stawki 8% VAT, świadcząc usługi remontowe obiektów o powierzchni powyżej 300 m2 lub 150 m2, podatnicy są zobowiązani do obliczenia powierzchni użytkowej obiektu budowlanego.

Jak obliczyć powierzchnię użytkową lokalu i budynku?

Sposób obliczania powierzchni użytkowej określony jest w wielu ustawach oraz w dwóch normach. Ustawy, w których jest mowa o metodzie wyliczania powierzchni użytkowej to:

  • Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

  • Ustawa z dnia 28 07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn,

  • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001 r.