0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT z kopii faktury - czy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy mają obowiązek wystawiana faktur w dwóch egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje nabywca towaru lub usługi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie trzeba już oznaczać faktur jako “oryginał” i “kopia”. Jednakże często się zdarza, iż sprzedawcy dalej stosują te oznaczenia. Czy możliwe jest odliczenie VAT z kopii faktury?

Co powinna zawierać faktura?

W ustawie o VAT w art. 106e, zostały zawarte elementy, jakie powinna zawierać faktura, żeby można było odliczyć VAT. Muszą to być m.in.:

 • data wystawienia;
 • numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowe netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawka podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwota należności ogółem.

Odliczenie VAT z kopii faktury

Co do zasady faktura jest podstawowym dokumentem, na którego podstawie istnieje możliwość odliczenia VAT. I jak już wspomniano na wstępie, faktur nie oznacza się jako oryginał i kopia, ale jest obowiązek wystawiania ich w dwóch egzemplarzach.

Żeby odliczyć VAT naliczony z faktury, musi być ona wystawiona prawidłowo, czyli zawierać wszystkie niezbędne elementy, jakie przewidział ustawodawca. Sprzedawcy często dalej na fakturach stosują określenia “oryginał”, który otrzymuje nabywca oraz “kopia”, która zostaje w dokumentacji księgowej sprzedawcy.

Zarówno kopia faktury, jak i oryginał zawierają te same informacje. Jeśli więc przedsiębiorca otrzyma kopię faktury, nie pozbawia go to prawa do odliczenia VAT naliczonego. Niezbędne jest tylko to, żeby kopia faktury zawierała niezbędne elementy określone w przepisach.

Podsumowując, na odliczenie podatku VAT nie mają wpływu oznaczenia oryginał lub kopia, zawarte na fakturze. A więc odliczenie VAT z kopii faktury jest dozwolone, otrzymaną kopię faktury księguje się na takich samych zasadach jak fakturę bez oznaczenia “kopia”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów