0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kolejna waloryzacja emerytur i rent!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Emeryci i renciści w nowym roku otrzymają większe świadczenia, jednak nie będzie to spektakularna podwyżka, jaką zapowiadano. O ile więcej otrzymają? Waloryzacja emerytur i rent zakłada wzrost o 3,84%. Co to oznacza?

Waloryzacja jest automatyczna?

Przypomnijmy, że emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W skrócie: kwoty świadczeń są corocznie podnoszone, aby zaspokajały potrzeby emerytów i rencistów (brana jest pod uwagę inflacja i wzrost płac oraz kosztów utrzymania).

Należy dodać, że waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku. Co ważne, są nią objęte wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe i jeśli ich wypłata jest wstrzymana, np. z powodu osiągnięcia za dużego przychodu przez emeryta, to wówczas świadczenie jest waloryzowane dopiero w chwili wypłaty emerytury lub renty.

Waloryzacja emerytur i rent 

Marcowa coroczna waloryzacja rent i emerytur jest ustalana na podstawie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Choć jeszcze nie są znane pełne dane dotyczące średniego wynagrodzenia, to już pojawił się Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika z niego, że od marca 2021 roku wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone o 3,84%, ale nie mniej niż o 50 zł brutto. Jest to o wiele mniej niż się spodziewano. Jeszcze w tamtym tygodniu chodziły słuchy, że emerytury zostaną podwyższone aż o 4,16%, niestety tak się jednak nie stało.

Negatywny odbiór projektu 

Projekt negatywnie zaopiniowało Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: "Istnieje realna obawa, że z uwagi na postępujący proces inflacji wskazanie elementu waloryzacji kwotowej w wysokości określonej w projekcie pozostanie tylko elementem wizerunkowym, bez realnego wpływu na wysokość najniższych świadczeń emerytalno-rentowych."

Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł. Przypomnijmy, że na ten moment  emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynoszą 1200 zł, zaś renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy –  900,00 zł. 

Nowelizacja ustawy ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów jeszcze w tym roku. Warto pamiętać, że poza podwyżkami świadczeń rząd obiecał emerytom wypłatę 13. i 14.  emerytury w 2021 roku. Czy wszystkie te świadczenia trafią do emerytów i rencistów w 2021 roku, tego dowiemy się niebawem, a ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent poznamy na przełomie stycznia i lutego.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów