0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwota wolna od potrąceń - 2014

Wielkość tekstu:

Podstawa prawna określająca kwotę wolną od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń jest mechanizmem służącym ochronie wynagrodzenia pracownika przed zbyt dużymi potrąceniami z wypłaty. Wysokość kwoty wolnej od potrąceń ustalają przepisy. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W roku 2014 wynagrodzenie minimalne wynosi 1680 zł.

Art. 871 K.p określa,że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  • 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

  • 90% wskazanego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku potrąceń dobrowolnych, dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwotą wolną od potrąceń jest kwota w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

  • 80% tej kwoty - przy potrącaniu innych należności (art. 91 § 2 K.p.).

Kwota wolna od potrąceń w 2014 roku

 

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek

Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

1.237,20 zł

1.191,20 zł

1.242,20 zł

1.195,20 zł

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

927,90 zł

893,40 zł

931,65 zł

896,40 zł

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

1.113,48 zł

1.072,08 zł

1.117,98 zł

1.075,68 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

989,76 zł

952,96 zł

993,76 zł

956,16 zł

 

 

Niższe kwoty wolne od potrąceń

Kodeks pracy wskazuje, że dla pracowników zatrudnionych na część etatu należy zmniejszyć kwoty proporcjonalnie do ich wymiaru etatu.

Ponad to do końca 2014 roku pensja pracownika zatrudnionego w pierwszym roku pracy mogła wynosić 80% płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. W związku z tym kwoty wolne od potrąceń należy obliczać biorąc za podstawę w 2014 roku 1.344 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów