0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Na czym polega monitorowanie znaków towarowych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jakie obowiązki spoczywają na zgłaszających i dlaczego tak ważne jest monitorowanie znaków towarowych?

Rola zgłaszającego w procesie rejestracji znaku towarowego

Procedura rejestracji znaku towarowego trwa ok. pół roku, jednak bardzo ważne jest monitorowania znaków towarowych - jeżeli zgłaszający zaniedba sprawdzenia, czy ktoś przed nim nie zastrzegł konkretnego znaku, jego zgłoszenie zostanie odrzucone, ponieważ to na nim spoczywa ciężar oceny podobieństwa znaku rejestrowanego do znaków już zastrzeżonych. Jeżeli przedsiębiorca zauważy wśród zgłaszanych do urzędu symboli znak podobny do swojego, już zarejestrowanego, może w ciągu trzech miesięcy złożyć sprzeciw do rejestracji znaku towarowego. Wiążą się z tym jednak określone konsekwencje - zgłaszający sprzeciw wchodzi w spór i musi udowodnić, że znak jest na tyle podobny do jego własnego, że może wprowadzać w błąd odbiorców jego towarów lub usług lub narusza jego prawa autorskie (to w określonych sytuacjach - na przykład kiedy znakiem towarowym jest znak graficzny lub sygnał dźwiękowy, a pracodawca posiada do niego pełnię praw autorskich lub jedynie autorskie prawa majątkowe). Procedura sprzeciwowa toczy się przed organem rejestrującym, czyli Urzędem Patentowym, i to on ostatecznie rozstrzyga, czy znak, co do którego wniesiono sprzeciw, będzie zarejestrowany, nie otrzyma ochrony lub otrzyma ją tylko w pewnym zakresie. Obie strony mogą działać przez przedstawicieli, na przykład adwokatów lub rzeczników patentowych.

Monitorowanie znaków towarowych w praktyce  

Jak powinno się odbywać monitorowanie znaków towarowych? Przedsiębiorca co jakiś czas powinien przeprowadzać swego rodzaju wywiad gospodarczy, czyli przeglądać zgłoszone do rejestracji znaki towarowe i porównywać je z tymi, których używa we własnej działalności. Co dwa tygodnie Urząd Patentowy RP wydaje biuletyn zawierający znaki towarowe zgłoszone przez ten czas, wraz z dokładnym opisem i danymi podmiotu zgłaszającego. Monitorowanie znaków towarowych jest zatem proste - wystarczy, że będziemy na bieżąco przeglądać informator i szukać znaku podobnego do tego, którym sygnujemy naszą działalność.

Podobnie rzecz ma się ze znakami objętymi ochroną na poziomie europejskim. EUIPO, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej udostępnia wyszukiwarkę znaków towarowych, dzięki której możemy sprawdzić, czy jakiś podmiot na terenie Unii Europejskiej nie zgłosił do rejestracji naszego znaku towarowego lub nie zarejestrował symbolu tak podobnego, że mogłoby to wprowadzać odbiorców naszych towarów czy usług w błąd. W przypadku wykrycia takiego stanu rzeczy osoba uprawniona (czyli posiadająca prawa ochronne na europejski znak towarowy) może wnieść sprzeciw do EUIPO.

Warto jednak pamiętać, że znaki zgłoszone do rejestracji należy oceniać w miarę obiektywnie i dokładnie analizować je pod kątem podobieństwa do naszego. Jeżeli źle ocenimy stopień podobieństwa lub inne okoliczności (na przykład marka działająca w zupełnie innej branży  zgłosiła znak towarowy w ogólnym zarysie podobny do naszego), możemy uwikłać się w długi, czasochłonny i zupełnie niepotrzebny spór.  

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług rzecznika patentowego lub innego prawnika, specjalizującego się w ochronie własności i intelektualnej. Jest to korzystne zarówno ze względu na to, że mają oni dostęp do oprogramowania, umożliwiającego szybkie i skuteczne przeszukiwanie baz znaków towarowych, ale także ze względu na ich wiedzę i doświadczenie, dzięki któremu mogą miarodajnie ocenić podobieństwo znaków.  

Czy warto monitorować znaki towarowe?  

Mimo że monitorowanie znaków towarowych jest czasochłonne i wymaga uwagi i umiejętności dokonania obiektywnej oceny, zdecydowanie warto to robić. Pozwoli nam to uniknąć sytuacji, w której firma konkurencyjna posługuje się znakiem łudząco podobnym do naszego, a my nie mamy już zbyt wiele możliwości, choć mogliśmy zapobiec rejestracji takiego znaku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów