0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS w 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Początkujący przedsiębiorcy co do zasady mają prawo do korzystania z preferencyjnych składek ZUS. Jest to jedna z najważniejszych ulg przysługujących nowym firmom. Skorzystanie z niej w roku 2014 może przynieść osobie prowadzącej działalność oszczędności w wysokości ponad 600 zł w skali miesiąca.

Porównanie - ZUS preferencyjny a normalny

Rodzaj ubezpieczenia

Składki ZUS minimalne przy zasadach ogólnych 2014

Preferencyjne składki ZUS 2014

społeczne (z dobrowolnym chorobowym)

716,99 zł

160,78 zł

FP

55,07 zł

-

SUMA

772,06

160,78 zł

W przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, zarówno preferencyjnych, jak i na zasadach ogólnych, ich wartość jest taka sama.

Osoba zakładająca działalność może korzystać z prawa do preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 pełnych miesięcy. Po zakończeniu okresu tzw. “małego ZUS-u” przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać składki w kwotach co najmniej minimalnych, ogłoszonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Polecamy

Przejście z preferencyjnych składek ZUS na standardowe

Ustalenie terminu zakończenia preferencyjnych składek ZUS

Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorca opłaca przez 24 pełne miesiące. W związku z tym, jeżeli działalność została rozpoczęta np. pierwszego dnia danego miesiąca, wówczas po upływie 24 miesięcy powinien on rozpocząć opłacanie “dużego ZUS-u”.

Przykład 1.

Data rozpoczęcia działalności: 1 kwietnia 2012 r.

Preferencyjne składki ZUS obowiązują do 30 marca 2014 roku

Pierwszą składkę na zasadach ogólnych przedsiębiorca opłaca za kwiecień 2014 roku. W przypadku, gdy przedsiębiorca ten nie zatrudnia pracowników, na dokonanie płatności ma czas do 10 maja 2014 r.

Przykład 2.

Data rozpoczęcia działalności: 8 kwietnia 2012 r.

W związku z tym, iż preferencyjne składki obejmują okres pełnych 24 miesięcy, w przypadku, gdy rozpoczęto działalność w trakcie trwania miesiąca, ZUS preferencyjny będzie obowiązywał do końca kwietnia 2014 roku.

W tym przypadku “duży ZUS” obowiązuje dopiero od maja 2014 roku (płatny do 10 czerwca - gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników).

Jeżeli więc okres 24 miesięcy upływa w trakcie danego miesiąca, wówczas przedsiębiorca za cały ten miesiąc opłaca jeszcze składki według preferencyjnych stawek.

Procedury przejścia ze stawek preferencyjnych ZUS na ogólne

Po zakończeniu okresu preferencyjnego, przedsiębiorcy zobowiązani są do wyrejestrowania się z ZUS z dotychczasowego kodu ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA. Wówczas jako przyczynę należy podać kod 600 - inna przyczyna wyrejestrowania. W ciągu 7 dni od początku miesiąca, w którym obowiązuje pełny ZUS, należy dokonać ponownej rejestracji tym razem jako przedsiębiorca opłacający składki na zasadach ogólnych przy użyciu formularza ZUS ZUA. Takie rozwiązanie jest konieczne przez wzgląd na konieczności zmiany kodu ubezpieczenia.

Polecamy

Obowiązek składania deklaracji ZUS DRA

Preferencyjny ZUS 2014 w trakcie zawieszenia

Przedsiębiorca zawieszając działalność gospodarczą w trakcie trwania 24-miesięcznego okresu preferencyjnych składek ZUS, musi pamiętać, że okres zawieszenia nie wydłuża okresu ich trwania. Czas obowiązywania ulgi to 24 miesiące, włączając w to okresy, w których działalność podlegała zawieszeniu.

Przedsiębiorcy korzystający z “małego ZUS-u” powinni pilnować granicznego terminu 24 miesięcy i dokonać przerejestrowania w odpowiednich terminach. Jest to niezwykle ważne szczególnie dlatego, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma obowiązku informowania o fakcie zakończenia okresu preferencyjnego i to po stronie samego przedsiębiorcy leży obowiązek dbania o poprawność rozliczeń z ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów