0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata wstępna przy leasingu - rozliczenie podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam zamiar kupić w leasingu samochód firmowy. Mam jednak problem z opłatą wstępną - czy mogę wrzucić ją w koszty jednorazowo, czy też opłata wstępna powinna być uwzględniana proporcjonalnie przy kolejnych ratach?

Bartosz, Katowice

 

Organy podatkowe zajmują stanowisko, według którego opłata wstępna ma charakter samoistny i bezzwrotny. Tym samym powinna jednorazowo podlegać zakwalifikowaniu do kosztów podatkowych.

Potwierdzeniem tezy jest m.in. wyrok NSA z 23 marca 2010 roku o sygn. II FSK 1733/08, zgodnie z którym opłata wstępna z tytułu umowy leasingu (...) ma charakter opłaty samoistnej nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych. Jej poniesienie stanowi warunek konieczny realizacji umowy leasingu. Z tej przyczyny, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, rata ta powinna zostać zaliczona, tak jak wskazał Sąd w zaskarżonym wyroku, jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów spółki, w dacie jej poniesienia, bez konieczności rozliczenia jej w czasie(...).

Dodatkowo, w piśmie Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych z 5 grudnia 2011 r, o sygn. DD6/033/87/ORK/11/PK-1299 możemy przeczytać: "Departament DD informuje, przychylając się do prezentowanej przez sądy administracyjne linii orzeczniczej, że wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu. Cechą charakterystyczną tych orzeczeń jest uznanie, że wstępna opłata leasingowa ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, natomiast jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu. Opłata ta jest wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu".

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów