0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata za wizę - czy może zostać ujęta w kosztach firmowych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sierpniu 2021 r. udaję się w podróż służbową do USA. W związku z tym złożyłam wniosek o wydanie wizy. Czy opłata za wizę może zostać ujęta w kosztach działalności?

Zuzanna, Kraków

 

Tak, opłata za wizę może zostać ujęta w kosztach działalności gospodarczej, jeśli wydatek spełnia definicję kosztu uzyskania przychodu oraz jest odpowiednio udokumentowany.

Warunki uznania opłaty za wizę jako koszt podatkowy

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu są koszty, które zostały poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały wymienione w art. 23 ustawy, przy czym nie mogą mieć znamion wydatku o charakterze osobistym. Należy mieć także na uwadze fakt, że to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek uzasadnienia słuszności ujęcia wydatku w kosztach firmowych w przypadku ewentualnej kontroli.

Potwierdzeniem powyższego postępowania jest postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer o sygn. US/DF/410/52/2005/Art.14a z 11 lutego 2005 roku:
“(...) w przedmiotowej sprawie zachodzą podstawy do uznania wydatków na szkolenie za granicą, wizy, diety za koszty uzyskania przychodu, pod warunkiem że wiążą się one z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpływają na uzyskanie przychodu z w/w źródła”.

Zgodnie z par. 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podstawą do zapisu w księdze przychodów i rozchodów są inne dowody w tym dowody opłat, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

  1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy (jeśli data wystawienia równa się dacie dokonania operacji to wystarczy podanie tylko jednej daty),
  3. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  4. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Reasumując, jeśli dokument potwierdzający złożenie opłaty za wniosek o wydanie wizy spełnia definicję kosztu uzyskania przychodów oraz jest odpowiednio udokumentowany, to taki wydatek przedsiębiorca będzie mógł ująć w KPiR w kolumnie 13 – Pozostałe wydatki.

Jak zaksięgować opłatę za wizę w systemie wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl, opłata za wizę powinna zostać wprowadzona jako dowód wewnętrzny przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

Opłata za wizę - ujęcie kosztu

Dodawanie dowodu wewnętrznego w systemie wFirma.pl został szczegółowo omówione w artykule: Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów