0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty za linię kredytową w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałabym zapytać, czy opłaty za linię kredytową stanowią koszt w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, gdy kredyt został zaciągnięty na potrzeby firmy, ale przez osobę fizyczną (właściciela)?

Weronika, Bytom

 

Opłaty związane z linią kredytową, tak jak w przypadku innych typów kredytów, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych pod warunkiem, że zostały zaciągnięte na potrzeby prowadzonej działalności (wydatek ten nie jest wymieniony w art. 23 ustawy i PIT jako wyłączony z kosztów uzyskania przychodu). Należy przy tym pamiętać, że kosztem może być jedynie część odsetkowa raty kredytu oraz wydatki związane z jego udzieleniem czy obsługą. Sama rata kapitałowa nie może być zaliczona do kosztów i nie podlega ewidencji w KPiR.

W celu zaksięgowania odsetek i innych kosztów dotyczących zaciągniętego kredytu czy liniikredytowej jako kosztu firmowego muszą one spełniać poniższe warunki:

  • być zapłacone,

  • zostać prawidłowo udokumentowane,

  • musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między kredytem a przychodem z działalności gospodarczej,

  • zapłacone odsetki nie mogą zwiększać kosztów inwestycji.

Odsetki oraz prowizje księguje się dowodem wewnętrznym wystawianym na ostatni dzień miesiąca. Można jednym dowodem zaksięgować wartość wszystkich opłat poniesionych w danym miesiącu. Pod wydrukowane DW należy podpiąć potwierdzenia poniesienia kosztu w postaci dowodów wpłaty czy wyciągu bankowego.

Wyjątek stanowi kredyt na zakup środka trwałego. W takim przypadku opłaty i odsetki do momentu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji będą zwiększać wartość początkową środka.

Należy pamiętać, że w przypadku gdy tylko część kredytu jest przeznaczona na potrzeby działalności gospodarczej, odsetki mogą być księgowane jedynie od tej części, która dotyczy działalności. Należy je obliczyć proporcjonalnie i w takiej kwocie włączyć do kosztów firmowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów