0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2013

Wielkość tekstu:

Podatek od czynności cywilnoprawnych - stawki

Podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązuje co do zasady w sytuacji gdy przedmiot opodatkowania nie został opodatkowany podatkiem VAT.

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w 2013 roku:

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku

Umowa sprzedaży

a)

nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

2%

b)

innych praw majątkowych

1%

Umowa zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

a)

przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym

2%

b)

przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych

1%

Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy

1%

Umowa pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy

2%

Ustanowienie hipoteki:

a)

na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności

0,1%

b)

na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej

19 zł

Umowa spółki

0,5%

Należy podkreślić, że stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

  • podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;

  • biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 9 pkt. 6 ustawy o PCC zwalnia się z podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Co ważne pełen katalog zwolnień został przedstawiony w art. 8 i 9 ustawy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów