0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zazwyczaj mówi się, że najtrudniej jest zacząć – i tak też pewnie sądzą podatnicy, którzy stoją przed pomysłem założenia własnej działalności gospodarczej. Okazuje się jednak, że nie tylko sam początek może być stresujący. Małym i średnim przedsiębiorcom sen z powiek spędzają niejednokrotnie obciążenia podatkowe, z którymi czasem ciężko jest sobie poradzić. Dlatego też interesującym pomysłem na dalszy rozwój firmy może być przeniesienie jej do jednej ze specjalnych stref ekonomicznych.

Prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej jako ulga dla przedsiębiorcy

Specjalne strefy ekonomiczne to niejako mechanizm, mający na celu wspierania rozwoju polskich przedsiębiorstw, szczególnie w określonych regionach kraju. Prowadzenie firmy na wskazanych obszarach uprawnia przedsiębiorców do korzystania z preferencyjnych warunków rozliczeń podatkowych. Dzięki temu państwo wspiera powstające inwestycje i równocześnie – tworzące się dzięki nim nowe miejsca pracy.

Na czym polegają ulgi? Pierwsza - i chyba najważniejsza - to zwolnienie przedsiębiorcy z konieczności opłacania podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych w ramach strefy. Wysokość takiej ulgi uzależniona jest od konkretnego obszaru oraz wielkości przedsiębiorstwa. Część województw przyznaje wsparcie w wysokości 50% podatku, a część - 40%. Najniższy pułap pomocy został określony dla Warszawy – w tym przypadku mamy bowiem do czynienia z ulgą w wysokości 30%. Jednocześnie dla małych przedsiębiorstw wartość wsparcia może zostać zwiększona o dodatkowe 20 punktów procentowych, dla średnich natomiast przewidziano „podwyżkę” o 10 punktów procentowych. Należy pamiętać, że takie zwiększenie pomocy nie będzie dotyczyło przedsiębiorstw transportowych.

Drugim rodzajem wsparcia przyznawanym w specjalnych strefach ekonomicznych są nakłady na tworzenie i rozwój nowych miejsc pracy. W ich realizację angażowane są urzędy pracy, a w ramach takiej pomocy można uzyskać np. szkolenia dla zatrudnianych osób.

Trzecia ulga nie jest obligatoryjna w każdej strefie ekonomicznej, a jej przyznanie uzależnione jest od władz lokalnych. Dotyczy ona podatku od nieruchomości, z którego przedsiębiorca może zostać zwolniony w drodze indywidualnej decyzji.

Strefy ekonomiczne zapewniają zatem wsparcie w najbardziej newralgicznych aspektach działania przedsiębiorstwa. Obecnie takich obszarów jest w Polsce czternaście – Kamiennogórska, Katowicka, Kostrzyńsko-Słubicka, Krakowska, Legnicka, Łódzka, Mielecka, Pomorska, Słupska, Starachowicka, Suwalska, Tarnobrzeska, Wałbrzyska i Warmińsko-Mazurska.

Prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej a rozliczenie podatkowe

Rozliczenie podatku dochodowego w mniejszej kwocie będzie interesującą opcją dla wielu przedsiębiorców. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób dokonuje się obliczeń w ramach strefy.

Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego jest uzależniona od tego, w jakiej kwocie wydatki inwestycyjne poniósł przedsiębiorca. Na podstawie tej wartości bierze się następnie pod uwagę wspominaną już wcześniej intensywność pomocy (50, 40 lub 30%) i powiększa ewentualnie o punkty procentowe, przyznawane ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Uzyskany w ten sposób wynik wskazuje, z pomocy w jakiej wysokości przedsiębiorca może skorzystać w ramach ulgi od podatku dochodowego.

Jednocześnie należy pamiętać także o pewnych ograniczeniach. Przede wszystkim, do uzyskania ulgi w zakresie podatku dochodowego uprawniać będą przedsiębiorcę wydatki, poniesione na nowe inwestycje albo na rozwój nowych miejsc pracy. Warto dobrze zastanowić się nad wysokością tego typu kosztów, zbyt wysokie mogą bowiem przerosnąć niewielką firmę, natomiast zbyt niskie okazać się nielukratywne dla rozwoju regionu, w którym firma miałaby działać.

Przedsiębiorcy będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych powinni także pamiętać, że wybór formy opodatkowania również może znacząco wpłynąć na możliwość uzyskania ulgi. Z ulgi nie mogą korzystać firmy, które zdecydowały się na opodatkowanie podatkiem liniowym. Oznacza to, że w niektórych przypadkach aby uzyskać zwolnienie z konieczności płacenia podatku, niezbędne będzie wybranie mniej korzystnej skali podatkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów