0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedawnienie zobowiązań podatkowych uregulowano w Ordynacji podatkowej. Art. 59 par. 1 pkt 9 mówi, że zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek przedawnienia - inaczej mówiąc, urząd skarbowy nie może już go dochodzić, a podatnik nie ma obowiązku jego uregulowania.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - terminy

W art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej możemy przeczytać, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się po minięciu 5 lat - licząc od końca roku, w którym upłynął termin uregulowania daniny. Aby doprecyzować kwestię przedawnienia zobowiązań podatkowych, należy sięgnąć po orzecznictwo sądów administracyjnych. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 sierpnia 2009 roku o  sygn. akt I SA/Wr 1156/09 mówi, że: “zobowiązanie podatkowe przedawnia się, jeżeli termin przewidziany w art. 70 § 1 O.p. upłynął przed wydaniem decyzji organu odwoławczego”.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - pierwsza instancja

Art. 258 par. 1 pkt Ordynacji określa, że organ wydający decyzję w I instancji orzeka jej wygaśnięcie, jeśli stała się bezprzedmiotowa. Wygaśnięcie zobowiązania następuje wraz z minięciem ustawowego terminu, a nie z dniem, w którym doręczono decyzję o przedawnieniu.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - postępowanie odwoławcze

Jeśli podczas trwającego postępowania odwoławczego nastąpiło przedawnienie zobowiązań, wtedy organ odwoławczy umarza postępowanie zgodnie z art. 233 par. 1 pkt Ordynacji. Mowa tu o przypadku, gdy organ drugiej instancji nie wydał jeszcze decyzji. To koniecznie, gdyż decyzja organu I instacji, od której się odwołano, de facto nie istnieje i nie obowiązuje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów