0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja nowego samochodu osobowego - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który kupił na potrzeby firmy fabrycznie nowy samochód osobowy, ma możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych tylko w zastosowaniu jednego rodzaju amortyzacji. Sprawdź, na czym polega amortyzacja nowego samochodu osobowego!

Amortyzacja samochodu osobowego

Nowy samochód osobowy można amortyzować wyłącznie przy zastosowaniu amortyzacji liniowej. 

Amortyzacja metodą liniową polega na dokonywaniu odpisów od wartości początkowej samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w równych ratach co miesiąc lub w równych ratach co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Suma odpisów amortyzacyjnych środka trwałego dokonanych w pierwszym roku podatkowym, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia go do ewidencji do końca tego roku podatkowego.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód wprowadzono do ewidencji środków trwałych, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji.

Do samochodów osobowych amortyzowanych liniowo można zastosować 20% stawkę roczną.

Kosztami podatkowymi są tylko takie odpisy, które dokonywane są od podstawy amortyzacji wynoszącej równowartość 20.000 euro.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów