0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Refundacja za leki otrzymana po likwidacji działalności - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W październiku 2017 roku zlikwidowałam działalność gospodarczą (aptekę), a w grudniu otrzymałam refundację za leki. W czasie prowadzenia działalności byłam płatnikiem podatku VAT. Jak powinna zostać rozliczona refundacja za leki otrzymana po likwidacji działalności?

Agnieszka, Jasło

 

Co do zasady przyjmuje się, że przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą powstawać również po dniu jej likwidacji. Niezależnie od tego, że działalność została zlikwidowana, przychód z tytułu otrzymania refundacji będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód z tytułu otrzymanej refundacji w 2017 roku przedsiębiorca powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym składanym za 2017 rok. Formularz deklaracji rocznej zależy od zadeklarowanej formy opodatkowania działalności i będzie to:

  • przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych - PIT 36 (do 30 kwietnia kolejnego roku),

  • przy opodatkowaniu podatkiem liniowym - PIT-36L (do 30 kwietnia kolejnego roku),

  • przy opodatkowaniu ryczałtem - PIT-28 (do 31 stycznia kolejnego roku),

  • przy opodatkowaniu kartą podatkową - PIT-16A (do 31 stycznia kolejnego roku).

Na gruncie podatku od towaru i usług obowiązek podatkowy w przypadku należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje na zasadach szczególnych. Do takich kwot należą również refundacje części ceny leków, przysługujące sprzedającym. Obowiązek podatkowy w podatku VAT przy sprzedaży leków i wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ powstaje w dwóch etapach:

  1. po raz pierwszy z chwilą wydania towaru w części zapłaconej przez kupującego

  2. po raz drugi z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika kwotą otrzymanej refundacji z NFZ.

Jeżeli zatem przedsiębiorca otrzymuje refundację za leki na rachunek bankowy, obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania środków pieniężnych z NFZ na rachunek bankowy.

Przy likwidacji działalności gospodarczej czynni podatnicy VAT zobowiązani są wyrejestrować się z VAT-u na formularzu VAT-Z., w związku z czym przestają być płatnikami VAT.

W omawianym przypadku zasadnym wydaje się być, że nie występuje obowiązek rozliczenia VAT z tytułu otrzymanej refundacji.

Jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że otrzymana refundacja związana była bezpośrednio z prowadzoną wcześniej działalnością. I zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy w przypadku refundacji powstaje w momencie jej otrzymania. Najbezpieczniej będzie skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym w celu ustalenia w jaki sposób rozliczyć się z otrzymanej refundacji.

Uwaga!

Może okazać się, że urząd skarbowy będzie wymagał opodatkowania otrzymanej refundacji. W rezultacie otrzymanie refundacji w grudniu spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT, a co za tym idzie - podatnik będzie zobowiązany do złożenia deklaracji VAT za ten okres i zapłacenia podatku VAT do urzędu skarbowego z tego tytułu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów