0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy sprzedawca może przenieść na konsumenta odpowiedzialność za przesyłkę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy są sytuacje, w których przedsiębiorca prowadzący sklep może przenieść odpowiedzialność za przesyłkę na kupującego?

Marek, Wrocław

 

Odpowiedzialność sprzedawcy za przesyłkę została uregulowana w ustawie o prawach konsumenta, a także w art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2017 poz. 459, z późn. zm.).

Przepisy te wskazują, że najczęściej odpowiedzialność za przesyłkę spoczywa na sprzedawcy. Wszelkie zastrzeżenia w umowie czy w regulaminie, że przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę, są co do zasady nieważne z mocy prawa.

Nie jest również ważny zapis w Regulaminie, że “kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera i jeśli paczka okaże się uszkodzona, wtedy sporządzić protokół szkody - gdyż w przeciwnym wypadku reklamacje nie będą uwzględniane”. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał taki zapis za klauzulę niedozwoloną, wobec czego nie można narzucać na konsumenta obowiązku sporządzania protokołu szkody. Gdy paczka ulegnie uszkodzeniu lub zagubi się podczas transportu, wtedy odpowiedzialność względem kupującego ponosi sprzedawca. To sprzedawca będzie miał obowiązek, aby wysłać paczkę ponownie na swój koszt, bez pobierania dodatkowych opłat. I to na sprzedawcy leży obowiązek udowodnienia, że produkt doręczył. Gdy towar ulegnie uszkodzeniu w czasie podróży, reklamację najlepiej zgłosić do przewoźnika.

Uwaga!

Jedyny przypadek kiedy to konsument (osoba kupująca daną rzecz na własny użytek) odpowiada za przesyłkę, występuje w sytuacji, gdy to kupujący wybierze sposób dostarczenia przesyłki inny niż oferowany przez sprzedawcę (np. inny kurier niż proponowany przez sprzedawcę, wysłanie znajomego po odbiór osobisty). W takiej sytuacji odpowiedzialność przedsiębiorcy za przesyłkę trwa do momentu wręczenia paczki innemu kurierowi lub osobie odbierającej towar.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów