0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Termin składania deklaracji VAT w 2015 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy w 2015 roku zmienił się termin składania deklaracji VAT do urzędu skarbowego? Słyszałam, że wprowadzono taką zmianę ze względu na termin przypadający w dzień wolny.

Karolina, Warszawa

 

Termin składania deklaracji VAT-7/VAT-7K i zapłaty podatku nie uległ zmianie. Nadal obowiązuje termin do 25-ego dnia po danym okresie rozliczeniowym. Z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej wynika natomiast, że jeżeli termin obowiązku podatkowego przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin składania deklaracji VAT-7/VAT-7K przesuwa się na najbliższy przypadający dzień roboczy.

Zatem deklarację VAT za:

  • marzec należy wysłać do 27 kwietnia 2015,

  • I kwartał należy wysłać do 27 kwietnia 2015.

Natomiast deklarację VAT za:

  • kwiecień należy wysłać do 25 maja 2015,

  • II kwartał należy wysłać do 27 lipca 2015.

Sprzeczne informacje wynikają z nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (art. 130c), związanych z procedurą MOSS (dotyczy usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych dla osób prywatnych z innych krajów UE) i deklaracji składanych w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa Śródmieście.

W tym przypadku deklaracje VAT (VIU-D) składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Termin ten upływa również gdy ostatni dzień przypada w sobotę lub święto. Zatem w przypadku zwykłych deklaracji - termin składania deklaracji VAT-7/VAT-7K jest taki sam jak dotychczas.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów