0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

UPO, czyli potwierdzenie złożenia PIT w urzędzie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

O obowiązku złożenia zeznania rocznego do urzędu skarbowego wie z pewnością każdy podatnik, który uzyskuje dochody. W przypadku elektronicznej wysyłki zeznania rocznego najczęściej zadawanym pytaniem wśród podatników jest to, w jaki sposób mogą potwierdzić, że zeznanie zostało złożone w urzędzie i jaką mają gwarancję, że urząd ją przyjął. Potwierdzeniem złożenia PIT w urzędzie jest tzw. UPO.

Obowiązek złożenia deklaracji PIT

Obowiązek złożenia zeznania rocznego wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT. Na jego mocy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (z wyjątkiem podatników, którzy osiągają dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane).

Przepis ten odnosi się do podatników, których dochody opodatkowane są według zasad ogólnych lub w formie podatku liniowego.

Wyżej wymienieni podatnicy deklaracje PIT za 2020 rok zobowiązani są złożyć do 30 kwietnia 2021 roku!
Po wysłaniu drogą elektroniczną wypełnionej deklaracji rocznej podatnicy otrzymują numer referencyjny. Nie jest on jednak poświadczeniem złożenia PIT. Po otrzymaniu numeru referencyjnego - który podatnik powinien zachować do sprawdzania statusu zeznania oraz do dalszych kontaktów z urzędem - otrzymujemy komunikat o statusie deklaracji. Podatnicy, którzy opłacają podatek w formie ryczałtu lub karty podatkowej, zeznanie roczne za dany rok są zobowiązani złożyć do końca lutego kolejnego roku - termin na złożenie deklaracji jest, więc zdecydowanie krótszy.
Jeśli deklaracja roczna była składana elektronicznie poprzez system e-Deklaracje i z pewnych powodów podatnik zgubi numer referencyjny, wówczas możliwe jest jego odtworzenie, wnioskując o podanie go pod adresem email - info.e-deklaracje@mf.gov.pl. Status można potwierdzić również w urzędzie skarbowym. Organ może sprawdzić, czy składany dokument dotarł do urzędu oraz czy został on zweryfikowany.

Poświadczenie o odbiorze deklaracji przez urząd - UPO

Potwierdzeniem poprawnego złożenia deklaracji drogą elektroniczną, czyli pozytywnej weryfikacji przez urząd jest tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

UPO jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru deklaracji PIT złożonej przez podatnika drogą elektroniczną. Dokument można wyświetlić dopiero po weryfikacji zeznania - pod względem identyfikacyjnym, formalnym i rachunkowym, a dokładniej po nadaniu mu statusu 200, który oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie.

Brak UPO po wysyłce deklaracji przez internet nie powinien być powodem do paniki. W niektórych sytuacjach, zwłaszcza w końcowym okresie składania zeznań podatkowych, na druk czeka się nawet do kilku lub kilkunastu godzin.

Statusy wysłanych deklaracji PIT

Po wysłaniu PIT do urzędu skarbowego deklaracja może otrzymać nie tylko status 200, a więc pozytywne przetworzenie deklaracji przez urząd skarbowy, ale również inne statusy. Co one oznaczają?

Numer statusu

Co oznacza?

status 200

deklaracja została wypełniona w prawidłowy sposób i przesłana do urzędu skarbowego. Następstwem statusu 200 jest otrzymanie dokumentu UPO.

status 401

negatywna weryfikacja deklaracji oraz niezgodność dokumentu ze schematem xsd. Powodem pojawienia się tego statusu może być m.in. niewypełnione pole deklaracji niezbędne do wysyłki

status 411

negatywna weryfikacja deklaracji oraz zaznaczenie, że zeznanie z takim identyfikatorem podatkowym już istnieje (np. jeśli ta sama deklaracja została wysłana zarówno pocztą, jak i drogą elektroniczną)

status 412

problem z wysyłką deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym nieweryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

status 414

negatywna weryfikacja deklaracji z powodu błędnych danych identyfikacyjnych. Powodem może być m. in. podanie błędnego numeru NIP, PESEL, czy też wskazanie błędnej kwoty przychodu złożonej w deklaracji za rok poprzedni

Powyższe statusy są najczęściej spotykane, natomiast w praktyce można także spotkać się z poniższymi komunikatami:

 • 100 - błędny komunikat SOAP;

 • 101 - proszę o ponowne przesłanie dokumentu;

 • 102 - proszę o ponownie przesłanie żądania UPO;

 • 300 - brak dokumentu;

 • 301 - dokument w trakcie przetwarzania;

 • 302 - dokument wstępnie przetworzony;

 • 303 - dokument w trakcie weryfikacji podpisu;

 • 400 - przetwarzanie dokumentu zakończone błędem;

 • 408 - dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie;

 • 409 - dokument zawiera niewłaściwą liczbę i/lub rodzaj elementów;

 • 410 - złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą;

 • 413 - dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów.

UPO w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl po pozytywnej przesyłce użytkownik w każdej chwili może pobrać UPO. W celu pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, następnie zaznaczyć daną deklarację roczną i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

upo

Pobranie UPO możliwe jest wyłącznie, gdy przesyłka deklaracji została przeprowadzona prawidłowo, co w systemie jest oznaczone symbolem zielonej koperty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów