0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa przedwstępna a negocjacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa przedwstępna jest instytucją o szerokim zastosowaniu. Inicjatorem takiej umowy może być każda ze stron. Jest pewnego rodzaju obietnicą - dla obu stron - zawarcia w późniejszym czasie docelowej umowy o pracę. Kodeks cywilny wyraźnie stanowi, że jedna ze stron (lub obie) zobowiązują się do zawarcia wcześniej przyrzeczonej umowy o pracę.

Co zawiera umowa przedwstępna?

Zawarcie umowy przedwstępnej powinny poprzedzać negocjacje. Tym sposobem ustala się  najistotniejsze elementy umowy, która ma zostać zawarta w przyszłości między stronami.  W praktyce najczęściej negocjuje się rodzaj umowy oraz wysokość wynagrodzenia lub innych świadczeń związanych z oferowanych stanowiskiem.

Istnieją różnego rodzaju klauzule zakazane, proponowane w trakcie negocjacji, na które kandydat nie powinien się zgodzić. Z reguły uszczuplają one uprawnienia pracownicze gwarantowane przepisami prawa pracy.

Istotnym jest, aby umowa przedwstępna zawierała następujące elementy:

  • rodzaj i miejsce wykonywania pracy,
  • wymiar wynagrodzenia, ze wskazaniem jego składników,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy (jeżeli termin zawarcia umowy nie został oznaczony, to w tym przypadku powinien zostać określony przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia tej umowy).

Forma umowy przedwstępnej nie jest prawnie zastrzeżona, dlatego dopuszczalne jest zawarcie jej w formie pisemnej lub ustnej. Ze względów praktycznych warto posiadać wszelkie deklaracje w formie pisemnej dla własnego bezpieczeństwa - na wypadek postępowania odszkodowawczego.

Ważne !

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przedwstępnej, w przypadku gdy strony nie ustalą w drodze negocjacji warunków przyszłej umowy, nie ma możliwości dochodzenia do zawarcia przyrzeczonej umowy.

Jednakże w momencie, gdy zostanie zawarta umowa i nie zostanie wykonana, to mamy do czynienia z określonymi konsekwencjami. Strona, która dopuściła się uchylenia, narażona jest na zapłatę odszkodowania z tytułu szkody, jaką wyrządziła stronie liczącej na jej zawarcie.

Umowa przedwstępna - dochodzenie roszczeń

Przepisy prawa przewidują możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Najczęściej do tej sytuacji dochodzi w przypadku, gdy pracodawca odmawia zatrudnienia pracownika po zawarciu umowy przedwstępnej. Aby skutecznie dochodzić swoich praw, umowa musi czynić zadość wymaganiom, od których uzależniona jest jej ważność (tymi elementami są przynajmniej rodzaj umowy oraz warunki pracy i płacy).

Roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie roku od momentu, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. W sytuacji, gdy sąd oddalił żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenie przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne.

Podsumowując powyższe rozważania dotyczące umowy przedwstępnej oraz negocjacji, należy dojść do wniosku, że negocjacje są elementem poprzedzającym zawarcie umowy przedwstępnej. Mają na celu wspólne ustalenie podstawowych warunków dotyczących umowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów