0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Upominki zakupione na potrzeby reklamy i promocji firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Można zauważyć coraz częściej występujące zjawisko wśród przedsiębiorców, polegające na obdarowywaniu swoich kontrahentów upominkami w postaci gratisów. Jest to jedna z możliwości podejmowania działań marketingowych w celu zdobycia klientów oraz umocnienia pozycji na rynku. Jednak korzystając z takiej formy reklamy należy zwrócić uwagę na charakter oraz wartość jaką dane prezenty posiadają. Od tej kwestii bowiem może zależeć możliwość ujęcia wydatków na ich zakup do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorcy mają prawo zaliczyć na zasadach ogólnych wydatki poniesione na reklamę do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jednak jest rozróżnienie, czy zakupione upominki pełnią rzeczywiście jedynie funkcję promocyjną, czy posiadają zabarwienie reprezentacyjne. Istotność tej kwestii wynika z faktu, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 wydatki na reprezentację nie mogą stanowić kosztów podatkowych przedsiębiorstwa.

Jak odróżnić reklamę od reprezentacji?

Wśród podatników panuje przekonanie, że dobry wizerunek jest istotnym składnikiem sukcesu przedsiębiorstwa, ponieważ wpływa na wysokość uzyskiwanych przychodów. Stąd wydatki poniesione na ten cel powinny zostać zaliczone do kosztów firmowych. Jednak wiele organów skarbowych w wydawanych interpretacjach indywidualnych jest przeciwnego zdania, nie pozwalając ujmowania tego typu wydatków w kosztach. Jak zatem rozróżnić kiedy mamy do czynienia z reklamą, a kiedy z reprezentacją?

W praktyce działania reklamowe stanowią podejmowanie działań promocyjnych w celu przekazania kontrahentom informacji na temat dostępnej oferty przedsiębiorstwa, zachęcając ich tym samym do dokonania zakupu przedstawionych towarów bądź usług. Reprezentacja natomiast stanowi formę występowania w imieniu firmy, związanej z wystawnością i okazałością, aby wywołać jak najlepsze mniemanie w kręgu potencjalnych klientów. Celem tych działań jest skuteczne zdobywanie nowych klientów, poprzez ocieplenie wizerunku bądź zaprezentowanie renomy przedsiębiorstwa.

Ocena charakteru upominków

Skuteczna ocena posiadanego przez darowane upominki charakteru powinna zależeć głównie od rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, ponieważ ten sam produkt w większym przedsiębiorstwie może być składową działań marketingowych, a w mniejszym kosztem reprezentacji. Istotne są również takie czynniki jak wartość jednostkowa prezentów, ogólna wartość poniesionego wydatku, a także grupa obdarowywanych osób. Upominki o niskiej wartości zawierające trwałe logo firmy, które są rozdawane kontrahentom na dużą skalę (np. długopisy) zostaną uznane przez organy skarbowe jako koszty reklamy, tym samym pozwalając na zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Inaczej będzie natomiast w sytuacji, gdy prezenty o zdecydowanie wyższej wartości będą wręczane tylko wybranym kontrahentom. W takim przypadku urząd skarbowy może zakwestionować zaliczenie takich wydatków do kosztów podatkowych, ponieważ przedstawiają one cechy reprezentacji, wpływając na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach obdarowywanych odbiorców.

Darowany upominek przychodem przedsiębiorcy?

Otrzymanie upominku przez osobę fizyczna w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w świetle obowiązującego prawa stanowi świadczenie w naturze. Zgodnie z art. 11 ust 2. ustawy o PIT wartość pieniężna ustalona według cen rynkowych reprezentowana przez darowany przedmiot stanowi u przedsiębiorcy powiększenie jego przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów