0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Uwolnienie środków z rachunku VAT w 3 dni - nowe założenia Tarczy 2.0

Wielkość tekstu:

Projekt nowej tarczy antykryzysowej tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 stanowi z jednej strony poszerzenie grupy podmiotów, które mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez rząd w ramach przeciwdziałania skutkom wywołanych COViD-19. Z drugiej strony wprowadza nowe rozwiązania, z których będą mogli skorzystać podatnicy w celu poprawy płynności finansowej. Jednym z proponowanych rozwiązań jest uwolnienie środków z rachunku VAT w 3 dni! Sprawdźmy, jakie warunki należy spełnić, aby było to możliwe!

Jak jest obecnie?

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności spowodowało, że na rachunkach VAT przedsiębiorcy posiadają “zamrożone” środki pieniężne, które mogą być wydatkowane wyłącznie na określone ustawą cele. Oznacza to, że możliwa jest zapłata bieżących faktur środkami pochodzącymi z rachunku VAT ale wyłącznie do wysokości podatku VAT z faktury zakupu. Zgodnie z art. 108b ust. 3 ustawy o VAT chcąc uwolnić środki z rachunku VAT przedsiębiorca musi złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, który ma 60 dni na jego rozpatrzenie. W obecnej sytuacji czas oczekiwania wynoszący 2 miesiące to zdecydowanie zbyt długo!

Uwolnienie środków z rachunku VAT w 3 dni!

Tarcza antykryzysowa 2.0 przewiduje skrócenie dotychczasowego terminu, w którym może zostać wydane postanowienie o uwolnieniu środków z rachunku VAT z 60 dni do 3 dni.

Postanowienie o uwolnieniu środków z rachunku VAT ma być wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.
Co więcej, z projektowanego brzmienia art. 15zzzj ust. 2 ustawy nowelizującej pierwotną ustawę o tarczy antykryzysowej wynika, że naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie o uwolnieniu środków z rachunku VAT bez względu na to, czy podatnik posiada zaległości podatkowe lub zaległości w spłacie odsetek podatkowych pod warunkiem, że zaległości te oraz odsetki podatkowe powstały w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Przesłanką do wydania odmownej decyzji w sprawie uwolnienia środków z rachunku VAT nie będzie mogła być uzasadniona obawa, że pomimo przekazania środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnik nie ureguluje zobowiązań podatkowych.
W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać, że rozwiązania wprowadzone pierwszą tarczą antykryzysową są niewystarczające w stosunku do oczekiwań pracowników jak i przedsiębiorców. Ponadto zdaniem projektodawców, zachowanie płynności finansowej w okresie przymusowego przestoju gospodarczego jest sprawą kluczową. Skrócenie terminu uwolnienia środków z rachunku VAT z 60 dni do 3 dni jest niewątpliwie narzędziem, które pozwoli na poprawę kondycji finansowej wielu przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów