0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

0% VAT dla dostawy laptopów i tabletów organizacjom humanitarnym i charytatywnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na chwilę obecną dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych może zostać opodatkowana stawką VAT 0% po spełnieniu określonych warunków. Nowy projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych poszerza katalog przedmiotów, których dostawa będzie mogła korzystać z preferencyjnej stawki VAT 0%. Jakie warunki będą konieczne do spełnienia dla zastosowania stawki 0% VAT dla dostawy laptopów i tabletów?

Kiedy możliwe jest zastosowanie 0% VAT dla dostawy laptopów i tabletów?

W chwili obecnej na mocy art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o VAT, obniżoną stawkę podatku w wysokości 0% można stosować w przypadku dostaw sprzętu komputerowego:

  • dla placówek oświatowych,
  • dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Istnieje jednak ścisły katalog sprzętów, których dostawa może korzystać z opodatkowania stawką 0% i należą do nich:
jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;

  • drukarki;
  • skanery;
  • urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Dodatkowym warunkiem do zastosowania tej stawki jest konieczność posiadania przez dostawcę właściwych dokumentów, które powinien przekazać właściwemu urzędowi skarbowemu tj.:

  • zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową,
  • kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce.

Spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia do zastosowania stawki VAT 0%.

Jakie zmiany w projekcie nowelizacji rozporządzenia?

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, poszerza katalog towarów mogących podlegać preferencyjnej stawce 0% VAT oraz nieco zmienia warunki umożliwiające jej zastosowanie dla tych przedmiotów. Poza wyżej wymienionym sprzętem komputerowym obniżoną stawką zostaną objęte również laptopy i tablety przekazane nieodpłatnie a dodatkowym warunkiem jej zastosowania będzie obowiązek sporządzenia umowy darowizny między podatnikiem a podmiotem otrzymującym sprzęt. 

Nowelizacja ustawy podyktowana jest sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, gdzie w tym trudnym dla wszystkich okresie wsparcie szkół oraz organizacji humanitarnych i charytatywnych jest szczególnie ważne.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów