0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie i zawieszenie poboru podatków dzięki tarczy antykryzysowej 2.0.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd pracuje nad nową tarczą antykryzysową. Jednym z rozwiązań, które znalazło się w projekcie traczy 2.0 jest zaniechanie poboru podatków. Rozwiązanie to pojawiło się w pierwszym wydaniu przepisów o tarczy, jednak nie zostało przyjęte. Sprawdźmy, kogo obejmie zawieszenie poboru podatków w ramach tarczy antykryzysowej 2.0!

Kogo będzie dotyczyło zawieszenie poboru podatków w ramach tarczy 2.0.?

Zgodnie z propozycją najnowszego projektu opłacanie zaliczek na podatki jak i samych podatków przez przedsiębiorców może zostać zawieszone w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Ustawodawca w zakresie tym odwołuje się do definicji przedsiębiorcy prezentowanej w art. 4 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Ustawa Prawo przedsiębiorców:
Art. 4. 1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zawieszenie płatności podatków - które podatki obejmie?

Zgodnie z założeniami projektu zaniechanie poboru podatków i zaliczek ma obejmować:

  • podatki, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe (np. PIT, VAT, CIT)

  • opłat skarbowych oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych (np. podatek od nieruchomości)

Zawieszenie płatności nie zawsze oznacza zwolnienie z zapłaty podatków

Projekt ustawy zawiesza jedynie opłacanie zaliczek na podatki i podatków przez przedsiębiorców w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii/ stanu nadzwyczajnego. Po jego ustaniu przedsiębiorca będzie zobligowany do zapłaty zaległych zobowiązań podatkowych. Terminy uregulowania zaległości zostaną wówczas określone w oddzielnym rozporządzeniu Ministra Finansów, jednak termin ten nie będzie przypadał szybciej niż 90 dni od zakończenia stanu wyjątkowego/epidemii/ zagrożenia epidemicznego.

Nie pobrane zaliczki na podatki i podatki nie będą traktowane jako zaległości podatkowe i nie będą od nich naliczane odsetki od zaległości podatkowych.

Zwolnienie z zapłaty podatku możliwe tylko dla niektórych przedsiębiorców

Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia (nie odroczenia w czasie!) zapłaty zobowiązań podatkowych np. w zakresie zaliczek na PIT z działalności czy podatku VAT. Stanowi ono tzw. pomoc de minimis. 

Zwolnienie swym zakresem ma objąć osoby fizyczne będące przedsiębiorcami (w myśli ustawy Prawo przedsięborców, o czym mowa wyżej) w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii spowodowanego przez COVID-19. Warunki jakie należy spełnić to:

  • nieprowadzenie działalności gospodarczej lub

  • prowadzenie działalności gospodarczej, ale w stopniu ograniczonym ze względu na zakazy wprowadzone w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz nastąpił spadek przychodów o min. 20% w porównaniu do średniomiesiecznego przychodu osiągniętego w roku 2019

Aby skorzystać ze zwolnienia w płatności podatków (stanowi ono pomoc de minimis) o których mowa wyżej należy w urzędzie skarbowym złożyć stosowne oświadczenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów