0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oświadczenie spedytora a stawka 0% VAT przy WDT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Firma zajmuje się sprzedażą towarów, a ich transport zagranicę do krajów należących do UE zlecany jest firmie spedycyjnej. W trakcie transportu dużego ładunku kierowca zgubił list przewozowy. Czy oświadczenie spedytora, że towar został dostarczony na miejsce, może zastąpić list przewozowy? Oświadczenie zawierałoby te same dane, co list przewozowy. Dodam jeszcze, że wystawiamy faktury z 0% stawką VAT.

Władysław, Gierałtowice

 

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zerową stawkę podatku VAT stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada dowody potwierdzające wywiezienie towaru z kraju i dostarczone do nabywcy w innym kraju Unii Europejskiej.

W przypadku zlecenia przewozu towarów firmie spedycyjnej za dowód uznaje się dokumenty przewozowe otrzymane od spedytora tzw. list przewozowy (CMR). Jeśli transportowane są pojedyncze sztuki ładunku, dokument przewozowy może zostać zastąpiony oświadczeniem spedytora, które zawiera wszystkie elementy listu przewozowego i jednoznacznie stwierdza dostarczenie towaru do odbiorcy w innym kraju członkowskim. W przypadku transportu jednego dużego ładunku list przewozowy jest konieczny i nie ma możliwości zastąpienia go oświadczeniem spedytora o dostarczeniu ładunku, ponieważ z niniejszego oświadczenia nie będzie wynikać, że nabywca odebrał towar.

Także w przypadku jego braku zastosowanie stawki 0% jest niepoprawne.

Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPTPP2/4512-448/15-4/JSz wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów