0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup sprzętów biurowych - wydatki sfinansowane dotacją

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałem dotację z urzędu pracy na wyposażenie stanowiska. Z tych środków dokonałem zakupu mebli oraz innych sprzętów biurowych (drukarki, laptopa).

Czy zatem będzie można zakwalifikować zakup jako koszt podatkowy? Czy przelew środków z dotacji należy wykazać jako przychód z działalności?

Antoni, Piotrków Trybunalski

 

Dotacja stanowi przychód z działalności, jednak na mocy przepisów podatkowych jest zwolniona z PIT. Tym samym otrzymanie środków z dotacji nie wykazuje Pan jako przychód z działalności. Jednak w celach porządkowych proszę wszystkie dokumenty, które nie zostały zaewidencjonowane a są związane z dotacją, przechowywać w osobnej teczce.

Co do odpisów amortyzacyjnych naliczanych od zakupu środków trwałych, czyli składników majątku kompletnych i zdatnych do użytku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, które są wykorzystywana w działalności, finansowane w całości z dotacji nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Pozostałe wydatki sfinansowane dotacją (takie jak np. zakup wyposażenia niespełniającego definicji środka trwałego) również nie stanowią zasadniczo kosztu podatkowego. Jednakże od tej ogólnej zasady przepisy ustanowiły pewien wyjątek. Wydatki sfinansowane dotacją z funduszu pracy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą zostać ujęte w kosztach firmowych. Dotyczy to jednak wydatków na zakup towarów czy pozostałych rzeczy niebędących środkami trwałymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów