0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zastosowanie zawyżonej stawki VAT przy sprzedaży

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nabyłem od dostawcy towar opodatkowany 5% VAT-em i dokonałem jego odsprzedaży nakładając 23% podatek VAT. Nie wiedziałem bowiem, że w przypadku tego towaru możliwe jest zastosowanie niższej stawki VAT. Chciałbym dowiedzieć się, jak rozwiązać tę sytuację? W zasadzie było to na moją niekorzyść, gdyż odprowadziłem wyższy podatek niż powinienem.

Paweł, Szczecin

 

W sytuacji, gdy wystawiona została faktura z wyższą stawką VAT od stawki obowiązującej na dany towar lub usługę to niezależnie od tego, że podatek został zawyżony, podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku należnego w takiej wysokości, jaka wynika z faktury. W tym przypadku w wysokości 23% VAT od kwoty netto podanej na dokumencie.

Jednocześnie zastosowanie zawyżonej stawki VAT powoduje konieczność skorygowania błędnie wystawionej faktury sprzedaży. Fakturę korygującą należy przekazać kontrahentowi, otrzymując od niego jakiekolwiek potwierdzenie odbioru dokumentu. Obniżenie podstawy VAT możliwe jest w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał od nabywcy towaru lub usługi potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów