Poradnik Przedsiębiorcy

Podatki dochodowe

Likwidacja działalności podczas jej zawieszenia na gruncie podatkowym

Likwidacja działalności podczas jej zawieszenia - skutki podatkowe Zdarza się, że prowadzenie działalności gospodarczej przerasta przedsiębiorców, przez co decydują się na jej zawieszenie bądź likwidację. Dowiedz się, z jakimi obowiązkami na gruncie podatkowym wiąże się likwidacja działalności podczas jej zawieszenia. czytaj dalej

Najem prywatny małżonków - zasady opodatkowania

Najem prywatny małżonków - jaką stawką ryczałtu opodatkować? Zastosowanie stawki ryczałtu w wartości 12,5 % po przekroczeniu limitu 100 000 zł odnosi się do obojga małżonków. Dowiedz się, czy najem prywatny małżonków w przypadku rozdzielności majątkowej może zostać rozliczony niższą stawką ryczałtu! czytaj dalej

Ulga odsetkowa – warunki i zasady korzystania

Ulga odsetkowa - jak obliczyć wysokość ulgi? Mimo, że w obecnej ustawie nie występuje już termin ulga odsetkowa, to wciąż istnieje możliwość skorzystania z tej opcji. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, jakie warunki musi spełnić, jakie są ograniczenia oraz jak obliczyć wysokość ulgi czytaj dalej

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych - jaką formę wybrać?

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych Opodatkowanie umów cywilnoprawnych zależy od tego, czy pracodawca zawiera umowę z osobą, która jest jego pracownikiem, czy też jej praca pokrywa się z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sprawdź, jak obliczyć składniki wynagrodzenia na przykładach! czytaj dalej

Sprzedaż domeny internetowej – rozliczenie z tytułu podatku PIT i VAT

Sprzedaż domeny internetowej - konsekwencje podatkowe Sprzedaż domeny internetowej nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać. Dowiedz się, jak należy rozliczyć taką transakcję oraz jak przebiega zarówno z punktu widzenia przedsiębiorcy jak i osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. czytaj dalej

Danina solidarnościowa - czym jest i kogo obowiązuje?

Danina solidarnościowa - jak ustalić podstawę obliczenia? W styczniu 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT, która wprowadziła wiele nowych przepisów, w tym również nowy obowiązek podatkowy jakim jest danina solidarnościowa. Dowiedz się, czym jest, jak ją obliczyć i kogo dotyczy obowiązek jej zapłaty. czytaj dalej

Jakie PITy składa ryczałtowiec oprócz PIT 28?

Jakie pity składa ryczałtowiec - szczegóły rozliczeń rocznych Rozliczasz się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Pamiętaj, że wraz z rocznym zeznaniem podatkowym może być konieczne złożenie dodatkowych deklaracji. Przeczytaj artykuł, aby poznać odpowiedź na pytanie: jakie PITy składa ryczałtowiec? czytaj dalej

PIT 36 - kto jest uprawniony do jego rozliczania?

PIT 36 - jak go złożyć? Rozliczeń rocznych muszą dokonać wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągali przychód. W zależności od źródła osiąganych przychodów, należy wybrać odpowiedni formularz. Przeczytaj i sprawdź, kto może rozliczać się na formularzu PIT 36! czytaj dalej

Opodatkowanie najmu lokalu – którą formę opodatkowania wybrać?

Opodatkowanie najmu - która forma opodatkowania jest opłacalna? Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która oferuje najem lokalu ma obowiązek opłacania podatku dochodowego w wybranej przez siebie formie. Poznaj, jakie są sposoby na opodatkowanie najmu oraz który z nich jest najkorzystniejszy! czytaj dalej

Wydatki na wyposażenie pokoju socjalnego a koszty uzyskania przychodu

Wydatki na wyposażenie pokoju socjalnego - czy mogą stanowić koszty podatkowe? Wydatki na wyposażenie pokoju socjalnego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, gdyż mają one związek z poprawą komfortu pracy. Jednak istnieją pewne wykluczenia, a zasadność tego działania nie zawsze jest tak łatwa do udowodnienia. czytaj dalej

ZAP-3 czyli jak zgłosić i aktualizować dane podatnika?

Zap-3 - aktualizacja danych do zwrotu podatku Podatnik będący osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności, chcąc zaktualizować do US informacje adresowe, numer rachunku bankowego, na który ma być dokonywany zwrot podatku lub dane kontaktowe, wypełnia formularz ZAP-3. Sprawdź, jak go wypełnić! czytaj dalej

Zatrudnienie członka zarządu przez spółkę z o.o.

Zatrudnienie członka zarządu - wydatki na usługi doradcze a koszty uzyskania przychodu Czy członek zarządu może zostać pracownikiem? Czy wydatki ponoszone na świadczone przez niego usługi doradcze, będą stanowić dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów? Dowiedz się, z czym wiąże się zatrudnienie członka zarządu przez spółkę! czytaj dalej

Niższa stawka PIT dla przedsiębiorców

Niższa stawka pit - program PIS Niższa stawka PIT. Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami mającymi przynieść nowe perspektywy rozwojowe. Pierwotnie obniżenie stawki podatku dochodowego miało dotyczyć jedynie zatrudnionych, ale według nowych zapowiedzi zmiany mogą objąć również firmy czytaj dalej

Danina solidarnościowa - czym jest i jak ją obliczać?

Danina solidarnościowa - co stanowi podstawę jej obliczenia? Przychody uzyskane od 2019 roku dla części podatników mogą powodować zobowiązania do płacenia składki na rzecz Funduszu Solidarnościowego. Sprawdź, której grupy przedsiębiorców dotyczy danina solidarnościowa oraz jak należy obliczyć wysokość tej składki! czytaj dalej

Ulga prorodzinna bez limitu dochodów w przypadku niepełnosprawnych dzieci

 Ulga prorodzinna bez limitu dochodów - zmiany w PIT! Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, ale Twoje dochody są zbyt duże, aby otrzymać ulgę na dziecko? Już od przyszłego roku będzie obowiązywała ulga prorodzinna bez limitu dochodów osiąganych przez rodziców! Przeczytaj artykuł i sprawdź! czytaj dalej

Limit dla ryczałtu zwiększony – zapowiedź zmian

limit dla ryczałtu - wzośnie? Zapowiadane zmiany w prawie podatkowym dotyczyć będą między innymi podwyższenia limitu dla ryczałtu. Ma się on zwiększyć 8-krotnie. Sprawdźmy o ile ma wynosić limit dla ryczałtu oraz czy ułatwi on przedsiębiorcom przejście na tą formę opodatkowania! czytaj dalej

Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników w kosztach

Wydatki na pakiety medyczne - czy mogą stanowić koszt firmowy? Zdarza się, że przedsiębiorca decyduje się na rozszerzenie opieki zdrowotnej o pakiety medyczne dla pracowników, ich rodzin oraz byłych pracowników-emerytów. Czy poniesione wydatki na pakiety medyczne mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w CIT? czytaj dalej

Koszty związane z użytkowaniem samochodów - odliczenia podatkowe

Koszty związane z użytkowaniem samochodów - odliczenie od podatku Po wprowadzeniu zmian w podatku dochodowym odliczenia podatkowe uległy zmianom. Obecnie koszty związane z użytkowaniem samochodów można odliczyć tylko w pewnej części. Dowiedz się, jaką część wydatków możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. czytaj dalej

Nieodpłatne świadczenie w działalności gospodarczej

Nieodpłatne świadczenie a przychód Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy, którzy otrzymali nieodpłatne świadczenie zobowiązani są do wykazania uzyskanego przychodu w rozliczeniu z urzędem skarbowym. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak ustalić wartość otrzymanego świadczenia!! czytaj dalej

Nabycie gruntu jako towaru handlowego - skutki w PIT cz. 2

Nabycie gruntu jako towaru handlowego - konsekwencje w podatku dochodowym Nabycie gruntu jako towaru handlowego niesie ze sobą pewne konsekwencje podatkowe. Dowiedz się, jak prawidłowo ująć taki towar w KPiR oraz jak rozliczyć jego nabycie w przypadku gdy nie został sprzedany w roku, w którym doszło do jego zakupu! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy kontrahent może wystawić fakturę korygującą do istniejącej już faktury korygującej?
Zobacz odpowiedź eksperta