0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

10 najważniejszych zmian w VAT od 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1. Zasady wystawiania faktur

Przepisy dotychczas obowiązującego rozporządzenia MF z dnia 28 marca 2011 m.in. w sprawie wystawiania faktur i sposobu ich przechowywania tracą moc, a od 1 stycznia 2014 roku zasady wystawiania faktur określać będzie ustawa o VAT, a dokładnie artykuły znowelizowanej ustawy od 106 do 108.  

Zobacz jakie czekają Cię zagrożenia w fakturowaniu w 2014 związane ze zmianą przepisów

2. Definicja faktury

Do ustawy o VAT od 1 stycznia 2014 roku zostanie wprowadzona definicja faktury, której dotąd nigdy nie było. Spowoduje to, że każdy dokument zawierający dane, które wskazuje ustawa może zostać uznany za fakturę z pełnymi konsekwencjami. Natomiast z drugiej strony brak chociażby jednego z obligatoryjnych elementów faktury spowoduje, że dokument taki nie będzie uznawany za fakturę - nie da prawa nabywcy do odliczenia VAT.

Poznaj już dziś definicję faktury obowiązującą od stycznia 2014 roku

3. Terminy wystawiania faktur

Zgodnie z zadami ogólnymi w 2014 roku fakturę wystawia się :

a) nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę;

b) nie wcześniej niż 30 dnia przed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty    (dotyczy również faktury zaliczkowych).

Sprawdź w jakich terminach wystawiać faktury w 2014 roku

4. Określenie podstawy opodatkowania

Zmieniono podstawę opodatkowania - nie będzie nią sam obrót (sprzedaż netto) a wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

5. Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy nie będzie już związany z terminem wystawienia faktury jak dotychczas (z pewnymi wyjątkami), a będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zasady szczegółowo opisuje art. 19a znowelizowanej ustawy o VAT, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014.

6. Obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej

Jeżeli płatność nastąpi później niż wysłanie towaru obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

  • dokonania dostawy - dostarczenia towaru klientowi;
  • otrzymania zapłaty;

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

7. Prawo do odliczenia VAT od dokonanych zakupów

Prawo do odliczenia VAT będzie jak dotychczas powstawało z momentem otrzymania faktury, a z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy towarów lub usług. Jednak podstawą dającą prawo do odliczenia wciąż m.in. będzie faktura. Skrócony zostanie również termin przysługujący na odliczenie VAT (2014:  jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminie w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy może tego dokonać w dwóch kolejnych okresach  rozliczeniowych - dwóch okresów nie liczy się zatem od otrzymania faktury a od momentu powstania obowiązku podatkowego). Należy więc kontrolować zamiast jednej dwie daty:

  • moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy;
  • termin otrzymania faktury.  

8. Koniec zwolnienia towarów używanych

Z ustawy o VAT znika definicja towaru używanego. Przy sprzedaży używanych towarów nie będzie już możliwym skorzystanie ze zwolnienia. Wyprzedając wyposażenie czy środki trwałe - nawet te przy których nabyciu nie był odliczany VAT podatnik będzie zobowiązany do naliczenia podatku VAT od sprzedaży.

Poznaj szczegółowo nowe zasady sprzedaży środków trwałych i wyposażenia w 2014 roku

9. Faktury korygujące - potwierdzenie odbioru

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązkowym elementem faktury korygującej będzie wskazanie przyczyny korekty. Dodatkowo możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania u sprzedawcy nie zawsze już będzie wiązała się z koniecznością posiadania potwierdzenia od nabywcy o otrzymaniu korekty (odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sygn. C-588/10).

10. Usługi wykonywane częściowo

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi a w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Może się więc okazać, że obowiązek podatkowy powstanie wcześniej niż z chwilą całkowitego wykonania usługi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów