0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza 4.0 i kolejne rozwiązania uderzające w pracowników

Wielkość tekstu:

Projekt Tarczy 4.0 w końcu doczekał się publikacji w mediach – 22 maja 2020 r. projekt ustawy został zamieszczony na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki temu opinia publiczna może w końcu zapoznać się z dokładnymi propozycjami rządu w związku z dalszym procesem wsparcia polskich pracowników i przedsiębiorców. Niestety od dłuższego czasu można obserwować tendencję spadkową w stosunku do walki o prawa i udogodnienia dla pracowników. Czym tym razem zaskoczy rząd? Co Tarcza 4.0 oferuje Polakom? Sprawdź!

Przymusowe urlopy pracownicze a Tarcza 4.0

Od momentu ogłoszenia stanu epidemii w Polsce i załamania gospodarki pracodawcy poszukują różnego rodzaju sposobów na oszczędności. Nie można się im dziwić – w dobie koronawirusa koszty rosną, a przychody niekoniecznie utrzymują się na nawet minimalnym poziomie.

Tarcza 4.0 zakłada wobec tego prawo pracodawcy do wysłania pracownika na przymusowy urlop. Co istotne, zapisy projektu obejmują takie prawo tylko w kontekście zaległego urlopu wypoczynkowego. Rząd zrezygnował z możliwości wysyłania pracowników na przymusowy urlop bieżący, na dany rok kalendarzowy.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 15gc. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

Tarcza 4.0 jest w praktyce rozszerzeniem i potwierdzeniem obecnych praw pracodawcy, ponieważ już teraz osoba zatrudniająca pracowników ma możliwość zobligować pracownika do wybrania zaległego urlopu do końca września danego roku za rok poprzedni. Nowe zapisy podkreślają uprawnienie pracodawcy do jednostronnego wyznaczania terminu takiego wypoczynku.

Niższe odprawy dla zwalnianych pracowników

Tarcza 4.0 nie oszczędza również zwalnianych pracowników. Wedle jej projektu pracownikom przysługiwać będą odprawy pieniężne, ale w ograniczonym wymiarze – do maksymalnie 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca będzie miał prawo skorzystać z obniżonego wymiaru odpraw pracowniczych, jeżeli odnotuje spadek obrotów firmy o przynajmniej 25% w ciągu miesiąca lub gdy dojdzie do wzrostu obciążeń z tytułu funduszu wynagrodzeń (czyli nastąpi zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników).

Gdy pracodawca spełni odpowiednie warunki, w ramach Tarczy 4.0 będzie miał prawo obniżyć wypłacane odprawy pracownicze do 26 000 zł.

Tarcza 4.0 prawdopodobnie będzie ostatnią aktualizacją Tarczy Antykryzysowej. Jednak na ten moment ustawa ta nie została jeszcze przeprocesowana przez Senat.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów