0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak okresu rozliczeniowego na fakturze za media a podatek VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy napotykają różnego rodzaju dokumenty. Wśród nich dość często występującymi są faktury za media na których wystawca nie wskazał okresu rozliczeniowego. Jak wówczas postąpić w kwestii odliczenia podatku VAT?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 13 ustawy o VAT obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT w przypadku:

  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 18,
  • świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

powstaje z chwilą upływu terminu płatności, wskazanym na fakturze lub w umowie.

Jak wynika z powyższych regulacji de facto jedynie termin płatności ma wpływ na odliczenie podatku VAT. Okres rozliczeniowy, którego faktura dotyczy dla celów VAT nie ma tutaj znaczenia.

Jednak mimo wszystko nie można zapomnieć o tym, że wydatek musi być odpowiednio udokumentowany. Przedsiębiorca będzie mógł wówczas pomniejszyć podatek VAT należny o podatek VAT naliczony wykazany na fakturze w okresie w którym przypada termin płatności wynikający z faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Ważnym jest, aby w takiej sytuacji przedsiębiorca wystąpił do wystawcy o skorygowanie faktury i wskazanie okresu rozliczeniowego, co uchroni go przed ewentualnymi przykrymi konsekwencjami ze strony urzędu skarbowego.

Na fakturze może brakować również terminu płatności. Jak należy wtedy postąpić? W sytuacji gdy poza fakturą podatnik posiada również umowę i w niej zawarte są informacje co do terminu płatności, wówczas może się na nich opierać.

Jednak, gdy tego typu informacje nie są jednoznaczne lub po prostu nie wynikają z zawartej umowy, nie można na nich bazować.

Wówczas podatnik powinien zastosować ogólne zasady odliczenia podatku VAT, czyli  w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, bądź w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów