0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura korygująca przy sprzedaży mieszanej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby wyjaśnić sposób, w jaki powinna zostać zewidencjonowana faktura korygująca przy sprzedaży mieszanej w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, w jaki sposób dokonywane jest odliczenie podatku VAT przy tego typu czynnościach.

Sprzedaż mieszana - odliczenie VAT

Podatnik dokonujący zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej (tzw. sprzedaż mieszana) może dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego tylko od nabycia towarów i usług wykorzystywanych do realizowania czynności opodatkowanych. Jednakże dość często podatnik nie jest w stanie zakwalifikować poniesionych wydatków do odpowiedniego rodzaju sprzedaży. Wówczas pojawia się pytanie: jak w takiej sytuacji może odliczyć podatek VAT? Odpowiedź brzmi - proporcją.

Sprzedaż mieszana - sposób ustalenia proporcji

Proporcja określana jest jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, dla których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w łącznym obrocie wypracowanym z tytułu czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z VAT. Uzyskany wynik będzie stanowił proporcję, którą podatnik będzie stosował w celu częściowego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych przez cały rok. Następnie, po jego zakończeniu, musi dokonać korekty VAT uwzględniając wskaźnik rzeczywisty.

Faktura korygująca a sprzedaż mieszana

Problemów przy sprzedaży mieszanej może dostarczyć konieczność wystawienia faktury korygującej, a w szczególności, gdy będzie ona dotyczyć roku poprzedniego.

Przykład 1.

Podatnik prowadzący działalność mieszaną wystawił w 2013 roku fakturę, na której sprzedaż opodatkował stawką VAT 23%. Dopiero w 2014 roku stwierdził, iż zrobił to błędnie ponieważ powinien zastosować stawkę VAT zwolnioną.

Pytanie:

Jak powinien w tej sytuacji rozliczyć podatek?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, w sytuacji korygowania sprzedaży pierwotnie opodatkowanej na zwolnioną z VAT, podatnik powinien ująć taką fakturę korygującą w rejestrze VAT zgodnie z datą otrzymania potwierdzenia jej odbioru przez kontrahenta. Obrót zatem korygowany jest na bieżąco, a co za tym idzie - nie ma konieczności korygowania pierwotnych deklaracji VAT (w tym przypadku z 2013 roku), gdzie transakcja została wykazana jako opodatkowana.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Faktura korygująca - wpływ korekty na współczynnik VAT

Przepisy ustawy o VAT (art. 90-91) określające sposób odliczania podatku VAT z zastosowaniem współczynnika nie definiują własnego pojęcia obrotu. Stąd należy uznać interpretację pojęcia obrotów używaną w art. 90 ustawy o VAT, zgodnie z zasadami ogólnymi.

W związku z tym, iż przepisy wyraźnie wskazują, w jakim momencie podatnik powinien skorygować pierwotnie wykazany obrót, a więc w momencie otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, należy uznać że nie ma ona wpływu na współczynnik kalkulacji VAT. Jest ona bowiem ujmowana w bieżących obrotach i nie skutkuje zmianą pierwotnej deklaracji VAT. Do kalkulacji podatku VAT uwzględnia się obrót wynikający z deklaracji VAT złożonych za dany rok.

Podsumowując, faktura korygująca ujęta w bieżących obrotach nie wymusza dokonania korekty współczynnika VAT. Takie stanowisko zajmują również organy podatkowe, czego przykładem jest interpretacja indywidualna Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nr 1472/RPP1/443-405/2006/PS oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP1/443-22/13-2/AW.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów