Poradnik Przedsiębiorcy

Stawka VAT przy refakturowaniu opłat za media

Stawka VAT refakturowanie mediów

Wokół stawki podatku VAT dla refakturowanych opłat za media istnieje wiele kontrowersji. Głównym problemem podatników jest stawka VAT - niejednokrotnie zastanawiają się oni, czy tego typu usługi należy opodatkować właściwą dla nich stawką podatku, a może zastosować stawkę podatku odpowiednią dla wynajmu.

Stawka uzależniona od głównej usługi

Wątpliwości w tym zakresie powinna rozwiać interpretacja nr IBPP4/ 43-550/12/EK Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 lutego 2013 roku. Jak wynika z jej treści, media (energia, gaz, wywóz śmieci itd.) refakturowane na najemcę powinny zostać opodatkowane wg zasad przewidzianych dla najmu, ponieważ są one elementem składowym usługi najmu.Nie wszyscy podatnicy zgadzają się z tego typu stanowiskiem, gdyż według nich sposób rozliczenia powinien zależeć od tego, czy usługi te stanowią świadczenie złożone, czy też każda z nich stanowi odrębne świadczenie. Wskazuje na to także orzecznictwo TSUE, sygn. C 392/11, Field Fisher Waterhouse.

Kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług refekturowanych kosztów mediów dotyczył również wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2013 roku (numer I SA/Kr 150/13). Sąd ten stwierdził, iż nie można każdorazowo stwierdzić, że usługi najmu i dostawy mediów są jedną usługą lub dwiema oddzielnymi. Jak wynika z Kodeksu cywilnego, najemca może ponosić świadczenia dodatkowe. W sytuacji, gdy z umowy będzie jasno wynikało, że czynsz i opłaty będą rozliczane oddzielnie, wówczas najemca może sporządzić dwie faktury - jedną dokumentującą czynsz, drugą - refakturę mediów. Warunkiem jest jednak, aby tego typu informacje jednoznacznie wynikały z umowy. Wówczas będzie można zastosować w takim rozliczeniu art. 30 ust.3 ustawy o VAT. Takie stanowisko przyjął WSA w Krakowie w swoim nieprawomocnym orzeczeniu.