0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka VAT przy refakturowaniu opłat za media

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stawka VAT refakturowanie mediów

Wokół stawki podatku VAT dla refakturowanych opłat za media istnieje wiele kontrowersji. Głównym problemem podatników jest stawka VAT - niejednokrotnie zastanawiają się oni, czy tego typu usługi należy opodatkować właściwą dla nich stawką podatku, a może zastosować stawkę podatku odpowiednią dla wynajmu.

Stawka uzależniona od głównej usługi

Wątpliwości w tym zakresie powinna rozwiać interpretacja nr IBPP4/ 43-550/12/EK Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 lutego 2013 roku. Jak wynika z jej treści, media (energia, gaz, wywóz śmieci itd.) refakturowane na najemcę powinny zostać opodatkowane wg zasad przewidzianych dla najmu, ponieważ są one elementem składowym usługi najmu.Nie wszyscy podatnicy zgadzają się z tego typu stanowiskiem, gdyż według nich sposób rozliczenia powinien zależeć od tego, czy usługi te stanowią świadczenie złożone, czy też każda z nich stanowi odrębne świadczenie. Wskazuje na to także orzecznictwo TSUE, sygn. C 392/11, Field Fisher Waterhouse.

Kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług refekturowanych kosztów mediów dotyczył również wyrok wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2013 roku (numer I SA/Kr 150/13). Sąd ten stwierdził, iż nie można każdorazowo stwierdzić, że usługi najmu i dostawy mediów są jedną usługą lub dwiema oddzielnymi. Jak wynika z Kodeksu cywilnego, najemca może ponosić świadczenia dodatkowe. W sytuacji, gdy z umowy będzie jasno wynikało, że czynsz i opłaty będą rozliczane oddzielnie, wówczas najemca może sporządzić dwie faktury - jedną dokumentującą czynsz, drugą - refakturę mediów. Warunkiem jest jednak, aby tego typu informacje jednoznacznie wynikały z umowy. Wówczas będzie można zastosować w takim rozliczeniu art. 30 ust.3 ustawy o VAT. Takie stanowisko przyjął WSA w Krakowie w swoim nieprawomocnym orzeczeniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów