0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy abonament medyczny pracownika podlega opodatkowaniu PIT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca, starając się o nowego pracownika, często “kusi” go dodatkowymi bonifikatami, wynikającymi z tytułu zawarcia umowy o pracę - kartami sportowymi, abonamentami medycznymi itp. W przypadku takich dodatkowych korzyści, pracownika i pracodawcę może interesować w szczególności, czy abonament medyczny pracownika należy dodatkowo opodatkować.

Abonament medyczny pracownika jest dla niego przychodem

Minister Finansów, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, przyjął stanowisko, iż za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

  • wynagrodzenia zasadnicze,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatki, nagrody,
  • ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i
  • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

 Tak więc, zgodnie z powyższym, zdaniem fiskusa przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są dla pracownika wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia, które skutkują u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, czyli również abonamenty. Abonament medyczny pracownika zaliczany jest bowiem do kategorii nieodpłatnych świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników. Nie ma tutaj znaczenia, czy pracownik skorzysta w danym miesiącu z usługi medycznej czy też nie. W obydwu przypadkach świadczenia te, zgodnie z ustawą, należy opodatkować podatkiem dochodowym.

Jak wykazać należy przychód z abonamentu medycznego

Wartość abonamentu medycznego, opłacanego za pracownika i członków jego rodziny, pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu. Od uzyskanej wartości przychodu, powinien on następnie obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Co na abonament medyczny pracownika sądy administracyjne

Inną pozycję w tej kwestii zajmowały sądy administracyjne. Przykładowo, na podstawie wyroku WSA we Wrocławiu z 3 grudnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 1556/09), można było stwierdzić, iż opodatkowaniu podlega świadczenie medycznie jedynie w przypadku, jeśli pracownik z niego skorzystał. Zgodnie z wyrokiem, w przypadku świadczeń nieodpłatnych, opodatkowaniu powinien podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania. Tylko wtedy bowiem możliwe jest ustalenie rzeczywistej wartości tego świadczenie i określenie przychodu.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości i niedomówienia, 24 października 2011 r. Izba Finansowa NSA podjęła nową uchwałę w sprawie ujmowania abonamentów medycznych (sygn. II FPS 7/10). Zgodnie z uchwałą: "Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f. stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy".

Tak więc, wcześniejsze wyroki sądu straciły jakąkolwiek ważność. NSA poparł stanowisko Ministra Finansów - abonament medyczny pracownika stanowi nieodpłatne świadczenie i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów