0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Cudza działalność gospodarcza pod moim adresem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mój bratanek zarejestrował firmę transportową na mój adres (mieszkanie w bloku). Gdyby jego firma miała problemy finansowe, to czy ja mogę za to również odpowiadać? Czy cudza działalność gospodarcza pod moim adresem powoduje, że mogłabym zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej za nią?

Grażyna, Lublin

 

Nielegalny proceder rejestrowania cudzych działalności gospodarczych pod adresem innych osób obecnie już nie jest zjawiskiem często spotykanym. Takie poczynania zostały bowiem w dużej mierze wyeliminowane przez obowiązek posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wykazywanej w CEIDG-1, który jest coraz częściej sprawdzany przy rejestracji działalności gospodarczej. Adres działalności weryfikowany jest także przez urzędy skarbowe, chociażby przy rejestracji dla celów VAT. W opisanym natomiast przypadku wyrażono zgodę na prowadzenie działalności w mieszkaniu.

Za same czyny przedsiębiorcy, np. niezapłacone faktury, osoba, w mieszkaniu której cudza działalność gospodarcza jest prowadzona, co do zasady nie odpowiada. Należy jednak pamiętać, że na właścicielu mieszkania, w którym prowadzona jest działalność, spoczywa np. obowiązek zgłoszenia mieszkania w urzędzie gminy w celu nałożenia na nie wyższego podatku od nieruchomości. Za to odpowiada właściciel mieszkania.

Dodatkowo należy zadbać o regulacje prawne tytułu do mieszkania – jeżeli mieszkanie udostępnione zostało bratankowi nieodpłatnie, należy sporządzić umowę użyczenia lokalu. Dla użyczającego taka umowa nie jest opodatkowana. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów