Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Bezpłatne praktyki nie są nieodpłatnymi świadczeniami

Bezpłatne praktyki absolwenckie to stosunkowo często wykorzystywana forma zatrudnienia. Można w ich ramach przyjąć do firmy osoby, które ukończyły przynajmniej gimnazjum, a które mają nie więcej niż 30 lat. Czy jednak bezpłatna praca praktykanta nie będzie stanowiła dla podatnika przychodu z tytułu bezpłatnych świadczeń?

Co do zasady, pojęciem przychodów określa się - zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT - otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast, według art. 9 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wyłączonych spod tego obowiązku zgodnie z art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których nie pobiera się podatku zgodnie z zapisami Ordynacji podatkowej.

Może się zatem wydawać, że przychód powstały z tytułu zatrudnienia absolwenta na bezpłatną praktykę będzie podlegał opodatkowaniu. Nie do końca. Zgodnie z opinią organów skarbowych, za nieodpłatne świadczenie uważa się takie działanie świadczeniodawcy, które wiąże się z jego dobrą wolą, wyrażoną poprzez przekazanie nieodpłatnie świadczenia.

Jednakże, nieodpłatnym świadczeniem nie będzie świadczenie ekwiwalentne - czyli takie, za które strony nie uzyskują co prawda zapłaty pieniężnej, ale otrzymują korzyści o podobnym wymiarze. W przypadku praktyk mamy do czynienia właśnie z takim świadczeniem - praktykant zdobywa doświadczenie zawodowe i umiejętności, które będą mu przydatne na rynku pracy, natomiast pracodawca uzyskuje realną siłę roboczą.

Tak więc, praktyka absolwencka nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w świetle przepisów prawa podatkowego. Potwierdzają to też stanowiska organów skarbowych, np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 29 czerwca 2011 r. (ILPB2/2415+436/11-2/WS).