0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Definicja prezentów o małej wartości

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez przedsiębiorcę jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Tak więc tylko prezenty o wartości do 10 zł nie podlegają żadnemu ewidencjonowaniu. Należy jednak zwrócić uwagę, aby tej samej osobie nie zostały przekazane łącznie, w ciągu całego roku prezenty o wartości większej niż 10 zł. Tutaj wartość liczy się bowiem sumarycznie od początku do końca roku.

W przypadku prezentów o wartości pomiędzy 10 a 100 zł niezbędne jest zaprowadzenie ewidencji osób, którym prezenty te są przekazywane. Przepisy jednak nie podają wprost, jak taka ewidencja powinna wyglądać. Można zatem przyjąć, że niezbędne będzie posiadanie następujących danych odbiorcy:

  • nazwa firmy,
  • imię i nazwisko,
  • wartość przekazanego prezentu.

Można również podać nr NIP, dzięki któremu jednoznacznie będzie można zidentyfikować odbiorcę prezentu.

W myśl art. 7 ust. 2 pkt. 3 ustawy o VAT przekazanie prezentów o małej wartości nie podlega opodatkowaniu, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów