0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dlaczego warto zdecydować się na leasing samochodu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Leasing nie bez przyczyny jest jedną z najczęściej wybieranych form finansowania inwestycji w firmie. Na tle pozostałych możliwości wyróżnia się wieloma zaletami, dotyczącymi różnych sfer - od samej procedury zawarcia umowy, przez rozliczenia, aż po kwestie podatkowe. Dlaczego myśląc o wyposażeniu swojej firmy w samochód, warto zastanowić się nad leasingiem?

Mniej formalności

Pod względem procedury zawarcia umowy leasing zwycięża np. z kredytem samochodowym. Firmy leasingowe wymagają bowiem minimum formalności oraz określają znacznie łagodniejsze kryteria finansowe, jakie musi spełnić leasingobiorca. Najczęściej jest on zobowiązany do przedstawienia podstawowych dokumentów ewidencyjnych i finansowych swojej firmy. Zdarza się również, iż nie jest wymagane zadeklarowanie żadnego zabezpieczenia.

Zaletą leasingu jest także czas oczekiwania na decyzję firmy leasingowej - często nie przekracza on kilku godzin. Oszczędność cennego czasu jest później odczuwalna już po podpisaniu umowy, ponieważ wszelkie czynności związane z zakupem i przekazaniem pojazdu (jak jego ubezpieczenie czy rejestracja) należą do obowiązków finansującego.

Kwestie podatkowe

Leasing samochodu osobowego to możliwość obniżenia zobowiązań podatkowych. Opłaty związane z tą formą finansowania inwestycji (jak np. czynsz inicjalny, odpisy amortyzacyjne wraz z częścią odsetkową raty przy leasingu finansowym czy też całość raty przy leasingu operacyjnym) stanowią koszty uzyskania przychodu, dzięki czemu zmniejszają podstawę opodatkowania.

Korzyści są odczuwalne również na gruncie podatku VAT. W przypadku zakupu samochodu ze środków własnych lub uzyskanych z kredytu konieczne jest jednorazowe uregulowanie podatku od towarów i usług. Leasing samochodu pozwala rozłożyć podatek VAT na raty (jest finansowany przez leasingodawcę i później doliczany do miesięcznych rat leasingowych netto). Należy przy tym pamiętać, iż przy leasingu samochodu obowiązują standardowe zasady odliczania podatku VAT od zakupu pojazdów.

Niewielkie zaangażowanie kapitału

Przez wzgląd na fakt, iż na początku trwania umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do wpłacenia jedynie części zobowiązania wobec firmy leasingowej, zaoszczędzone w ten sposób pieniądze może on przeznaczyć na finansowanie innych inwestycji lub na środki obrotowe swojej firmy.

Zwiększenie płynności finansowej firmy

Dzięki temu, że firma zostaje wyposażona w nowy składnik majątku, który pozwala na generowanie przychodu, poprawia się jej płynność finansowa. Ponadto finansowanie w formie leasingu operacyjnego nie pogarsza zdolności kredytowej przedsiębiorstw, które sporządzają bilans. Ewidencja leasingu odbywa się bowiem poza bilansem, co oznacza wysoką efektywnością w świetle analizy wskaźnikowej dla akcjonariuszy czy udziałowców. Zwiększa się także wiarygodność kredytowa - przez ograniczenie pozycji zobowiązań w bilansie (nie ulega pogorszeniu struktura pasywów). W każdej chwili istnieje więc możliwość pozyskania kolejnych środków finansowych na inne cele np. z kredytu bankowego.

Dostęp do nowoczesnej technologii

Postęp cywilizacyjny wymaga szybkiej reakcji na rozwój techniki i zmiany rynku. Leasing pozwala leasingobiorcy reagować na zapotrzebowanie na nowoczesne pojazdy - bez naruszania struktur finansowych przedsiębiorstwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów