0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej a świadectwo pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudniałam niepełnosprawnego pracownika, który posiadał prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. Czy ten dodatkowy urlop wypoczynkowy wykazuję w świadectwie pracy?

Paula, Krotoszyn

 

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, m. in.:

  • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w trakcie roku, w którym ustał stosunek pracy,

  • wykorzystania dodatkowego urlopu lub innego uprawnienia bądź świadczenia, przewidzianego w przepisach prawa pracy.

Informacje w świadectwie pracy dotyczące urlopów odnoszą się do bieżącego urlopu, do którego pracownik miał prawo w roku, w którym ustało zatrudnienie. Nie bierze się pod uwagę urlopu zaległego.

Fakt uprawnienia osoby niepełnosprawnej do dodatkowego urlopu należy wykazać w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy, podając ogólną informację o korzystaniu z urlopu dodatkowego. Przykładowo może to być zapis: Pracownik korzystał z dodatkowego urlopu na podstawie art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów